Lyricist:    Composer:


praatuu roong ngaan pit laew tua raw

pakatuu pit iik laew (pit)
koo thyng khraaw moong man

hon thaang myyt mon ca mii kii khon

nan na si maa khawcaj hen caj

juu phya ngaan tham phya ngoen

daj kii tang kan chiaw ha...dyan la maj thawraj

maj phoo jaa saj liang luuk liang mia....

koo mii mia laaj khon nii (mii khon diaw)
daj pen wan wan

bon cing cing lae kae iik taang haak

pen kammakoon ree khaaj raeng ngaan

chan man saen lambaak

chiiwit thuk jaak khaa juuk khaa jaa

khaa noon khaa nii khaa naam khaa faj

baan tong chaw la khaa khaaw khaa law

samkhan na khaa law
laew ca lya araj la

sin dyan sut thaaj ca haj tham jangraj la

man koo nan na si
phro khaw loek caang laew

khit khoo thaan...(la aaj caj juu...)
khit khoo thaan (la aaj caj juu...)
sat sat soong myy jang dii
sat sat soong khaa jang juu
sat sat soong myy jang dii
soong khaa jang doen
nan de tae caj maj klaa

jaak tat caj huan klap khyyn suu baan naa
koo mot panjaa khaw jaeng thii naa paj laew


khit khoo thaan...(la aaj caj juu...)
khit khoo thaan (la aaj caj juu...)

koo soong myy jang mii
soong khaa koo jang juu
sat sat soong myy jang dii
soong khaa jang doen

nan de tae caj maj klaa

jaak tat caj huan klap khyyn suu baan naa
koo mot panjaa khaw jaeng thii naa paj laew


tyk raam jaj too thanon maak maaj
iik rot raa koo khwak khwaj

jam doen ryaj paj saaj taa cap cong

thii paaj rap khon ngaan

kham long laew raan ruang koo pit

pit thammaj la

koo nan na si thoo klua doon plon mang

laeng raatrii beng baan na si

sathaan boorikaan saaw nooj tham ngaan

koo caa ca caa ca kan tua pen kliaw

pen chaaj jaang chan la man nyk nooj caj

nia nooj caj khaaj khraj maj ook

myan thuj baan nook ca mii ko raeng

thii aw waj thaj naa

mot riaw raeng jang khaw roong khaa sat

cep caj cing cing man jang daj raakhaa

nya nang mang saa khoong khon kap khwaaj

koo nan na si
laew khraj ca niaw kwaa kan

คนหนังเหนียว

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:


praatuu roong ngaan pit laew tua raw

pakatuu pit iik laew (pit)
koo thyng khraaw moong man

hon thaang myyt mon ca mii kii khon

nan na si maa khawcaj hen caj

juu phya ngaan tham phya ngoen

daj kii tang kan chiaw ha...dyan la maj thawraj

maj phoo jaa saj liang luuk liang mia....

koo mii mia laaj khon nii (mii khon diaw)
daj pen wan wan

bon cing cing lae kae iik taang haak

pen kammakoon ree khaaj raeng ngaan

chan man saen lambaak

chiiwit thuk jaak khaa juuk khaa jaa

khaa noon khaa nii khaa naam khaa faj

baan tong chaw la khaa khaaw khaa law

samkhan na khaa law
laew ca lya araj la

sin dyan sut thaaj ca haj tham jangraj la

man koo nan na si
phro khaw loek caang laew

khit khoo thaan...(la aaj caj juu...)
khit khoo thaan (la aaj caj juu...)
sat sat soong myy jang dii
sat sat soong khaa jang juu
sat sat soong myy jang dii
soong khaa jang doen
nan de tae caj maj klaa

jaak tat caj huan klap khyyn suu baan naa
koo mot panjaa khaw jaeng thii naa paj laew


khit khoo thaan...(la aaj caj juu...)
khit khoo thaan (la aaj caj juu...)

koo soong myy jang mii
soong khaa koo jang juu
sat sat soong myy jang dii
soong khaa jang doen

nan de tae caj maj klaa

jaak tat caj huan klap khyyn suu baan naa
koo mot panjaa khaw jaeng thii naa paj laew


tyk raam jaj too thanon maak maaj
iik rot raa koo khwak khwaj

jam doen ryaj paj saaj taa cap cong

thii paaj rap khon ngaan

kham long laew raan ruang koo pit

pit thammaj la

koo nan na si thoo klua doon plon mang

laeng raatrii beng baan na si

sathaan boorikaan saaw nooj tham ngaan

koo caa ca caa ca kan tua pen kliaw

pen chaaj jaang chan la man nyk nooj caj

nia nooj caj khaaj khraj maj ook

myan thuj baan nook ca mii ko raeng

thii aw waj thaj naa

mot riaw raeng jang khaw roong khaa sat

cep caj cing cing man jang daj raakhaa

nya nang mang saa khoong khon kap khwaaj

koo nan na si
laew khraj ca niaw kwaa kan