Lyricist: -   Composer: -

พี่มี่นาอยู่ตั้งหลาย 10 ไร่ แหมยังขาดคนช่วยไถ
และยังขาดคนช่วยดำ ตื่นเช้ามาต้องอยู่นาไถทำ
ตกตอนสายแสนระกำ ไม่มีใครส่งข้าวปลา

พี่มีเรือนอยู่กับเขาหนึ่งหลัง แหมดูเปลี่ยวจริงเสียจัง
ไม่มียอดหญิงมิ่งภรรยา
หากแม้นเรา ป่วยไข้ลงเหมือนว่า
จะมีใครคอยป้อนหยูกยา วัวควายไร่นาขาดคนช่วยดู

เออ หนาวใจมาตั้งหลายปี
ไม่มีคนรักสักที เห็นใจบ้างซิแม่นวล
อย่าแง่งอนเลยโฉมตรู รัก พี่รักอยู่ก็เพียงแต่นาง

พี่อยากได้น้อง เอาไว้นอนเคียงข้าง
แม่นาง โปรดเมตตาซักที
ได้แต่งงานกับเจ้าสาวคนโก้
มีลูกกันซักหนึ่งโหล แล้วพี่จะลาเข้าวัดเสียที
เอาไร่นาอีกวัวควายที่มี มอบเจ้าครองให้น้องสุขศรี
ส่วนพี่จะปอง ห่มครองผ้าเหลือง

เออ หนาวใจมาตั้งหลายปี
ไม่มีคนรักสักที เห็นใจบ้างซิแม่หนู
อย่าแง่งอนเลยโฉมตรู รัก พี่รักอยู่ก็เพียงแต่นาง

พี่อยากได้น้อง เอาไว้นอนเคียงข้าง
แม่นาง โปรดเมตตาซักที
ถ้าได้แต่งงานกับเจ้าสาวคนโก้
มีลูกกันซักหนึ่งโหล แล้วพี่จะลาเข้าวัดเสียที
เอาไร่นาอีกวัวควายที่มี มอบเจ้าครองให้น้องสุขศรี
ส่วนพี่จะปอง ห่มครองผ้าเหลือง

หนุ่มตกค้าง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พี่มี่นาอยู่ตั้งหลาย 10 ไร่ แหมยังขาดคนช่วยไถ
และยังขาดคนช่วยดำ ตื่นเช้ามาต้องอยู่นาไถทำ
ตกตอนสายแสนระกำ ไม่มีใครส่งข้าวปลา

พี่มีเรือนอยู่กับเขาหนึ่งหลัง แหมดูเปลี่ยวจริงเสียจัง
ไม่มียอดหญิงมิ่งภรรยา
หากแม้นเรา ป่วยไข้ลงเหมือนว่า
จะมีใครคอยป้อนหยูกยา วัวควายไร่นาขาดคนช่วยดู

เออ หนาวใจมาตั้งหลายปี
ไม่มีคนรักสักที เห็นใจบ้างซิแม่นวล
อย่าแง่งอนเลยโฉมตรู รัก พี่รักอยู่ก็เพียงแต่นาง

พี่อยากได้น้อง เอาไว้นอนเคียงข้าง
แม่นาง โปรดเมตตาซักที
ได้แต่งงานกับเจ้าสาวคนโก้
มีลูกกันซักหนึ่งโหล แล้วพี่จะลาเข้าวัดเสียที
เอาไร่นาอีกวัวควายที่มี มอบเจ้าครองให้น้องสุขศรี
ส่วนพี่จะปอง ห่มครองผ้าเหลือง

เออ หนาวใจมาตั้งหลายปี
ไม่มีคนรักสักที เห็นใจบ้างซิแม่หนู
อย่าแง่งอนเลยโฉมตรู รัก พี่รักอยู่ก็เพียงแต่นาง

พี่อยากได้น้อง เอาไว้นอนเคียงข้าง
แม่นาง โปรดเมตตาซักที
ถ้าได้แต่งงานกับเจ้าสาวคนโก้
มีลูกกันซักหนึ่งโหล แล้วพี่จะลาเข้าวัดเสียที
เอาไร่นาอีกวัวควายที่มี มอบเจ้าครองให้น้องสุขศรี
ส่วนพี่จะปอง ห่มครองผ้าเหลือง