Lyricist: -   Composer: -

จะสาธก ยกประวัติ
เรื่องเด็กวัด กับหลวงตา
ไอ้จุก มันแปดขวบกว่า
ส่วนหลวงตาปาเข้าไปซิกตี้

หลวงตาแก สังขารก็แย่ลงไปทุกวัน
แต่แก ขยันท่องมนต์
แกนั่งสวดมนต์ บนวัดวา
อากาศ มันร้อน
ก่อนนอนอยากฉันน้ำชา
ไอ้จุกมึงอยู่ไหนหวา
ไปต้มน้ำชาให้หลวงตาที

ไอ้จุก ตัวน้อย
เฝ้าคอยหลวงตาเข้านอน
หลวงตายังไม่เข้านอน
ไปต้มน้ำร้อนมาชงน้ำชา

เป็นเด็กมันย่อมง่วงนอน
ถ้าไม่ได้นอนทอดถอนกายา
อีกต้องคอยบริการหลวงตา
ต้มน้ำชงชาเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ข้าเบื่อต้มน้ำ เสร็จแล้วไอ้จุกจัดแจวเข้านอน
น้ำชามันร้อน อากาศก็ร้อนจะฉันไปทำไม

ไอ้จุกมันสงสัยจัง
เห็นหลวงตานั่งหยิบถ้วยน้ำชา
ก่อนฉันหลวงตาหลับตา
แล้วเป่าน้ำชาให้มันเย็นลง

โธ่ อยากฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้ม ให้ผมลำบาก
ถ้าอยาก จะฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้ม ให้ผมลำบาก

เป็นเด็กมันย่อมง่วงนอน
ถ้าไม่ได้นอนทอดถอนกายา
อีกต้องคอยบริการหลวงตา
ต้มน้ำชงชาเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ข้าเบื่อต้มน้ำ เสร็จแล้วไอ้จุกจัดแจวเข้านอน
น้ำชามันร้อน อากาศก็ร้อนจะฉันไปทำไม

ไอ้จุกมันสงสัยจัง
เห็นหลวงตานั่งหยิบถ้วยน้ำชา
ก่อนฉันหลวงตาหลับตา
แล้วเป่าน้ำชาให้มันเย็นลง

โธ่ อยากฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก
ถ้าอยาก จะฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก
โธ่ อยากฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก
ถ้าอยาก จะฉันเย็นเย็น
ก็ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก

หลวงตา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

จะสาธก ยกประวัติ
เรื่องเด็กวัด กับหลวงตา
ไอ้จุก มันแปดขวบกว่า
ส่วนหลวงตาปาเข้าไปซิกตี้

หลวงตาแก สังขารก็แย่ลงไปทุกวัน
แต่แก ขยันท่องมนต์
แกนั่งสวดมนต์ บนวัดวา
อากาศ มันร้อน
ก่อนนอนอยากฉันน้ำชา
ไอ้จุกมึงอยู่ไหนหวา
ไปต้มน้ำชาให้หลวงตาที

ไอ้จุก ตัวน้อย
เฝ้าคอยหลวงตาเข้านอน
หลวงตายังไม่เข้านอน
ไปต้มน้ำร้อนมาชงน้ำชา

เป็นเด็กมันย่อมง่วงนอน
ถ้าไม่ได้นอนทอดถอนกายา
อีกต้องคอยบริการหลวงตา
ต้มน้ำชงชาเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ข้าเบื่อต้มน้ำ เสร็จแล้วไอ้จุกจัดแจวเข้านอน
น้ำชามันร้อน อากาศก็ร้อนจะฉันไปทำไม

ไอ้จุกมันสงสัยจัง
เห็นหลวงตานั่งหยิบถ้วยน้ำชา
ก่อนฉันหลวงตาหลับตา
แล้วเป่าน้ำชาให้มันเย็นลง

โธ่ อยากฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้ม ให้ผมลำบาก
ถ้าอยาก จะฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้ม ให้ผมลำบาก

เป็นเด็กมันย่อมง่วงนอน
ถ้าไม่ได้นอนทอดถอนกายา
อีกต้องคอยบริการหลวงตา
ต้มน้ำชงชาเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ข้าเบื่อต้มน้ำ เสร็จแล้วไอ้จุกจัดแจวเข้านอน
น้ำชามันร้อน อากาศก็ร้อนจะฉันไปทำไม

ไอ้จุกมันสงสัยจัง
เห็นหลวงตานั่งหยิบถ้วยน้ำชา
ก่อนฉันหลวงตาหลับตา
แล้วเป่าน้ำชาให้มันเย็นลง

โธ่ อยากฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก
ถ้าอยาก จะฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก
โธ่ อยากฉันเย็นเย็น
ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก
ถ้าอยาก จะฉันเย็นเย็น
ก็ไม่เห็นต้องต้มให้ผมลำบาก