Lyricist: -   Composer: -

มองเห็นบัตรเชิญฉันต้องเมินหน้า
ดูหรือดวงแก้วตา มาหนีหน้าวิวาห์ไปก่อน
โธ่เอ๋ย ดวงใจเธอไม่แน่นอน
เปลี่ยนแปรเหมือนสายลมจร ไม่ย้อนหวนคืนดังเก่า

พอรับบัตรมาน้ำตารินร่วง ไหลล้นเอ่อท้นทรวง
โดนรักลวงช้ำใจแสนเศร้า ดอกรัก ปลูกไว้กลางใจอับเฉา
สู้ออมล้อมรั้วคอยเฝ้า ถูกคนอื่นเขาเด็ดไป

หยดน้ำสังข์ เขาหลั่งอวยพรให้กัน
เธอคงจะสุขสันต์ ส่วนฉันจาบัลย์หมองไหม้
มีแต่น้ำตาหยดแทนน้ำสังข์ หลั่งไหลจากใจ
ทั้งที่ตัวเองร้องไห้ ต้องทนไปในวันวิวาห์

มองเห็นบัตรเชิญฉันต้องสะอื้น ยามลุกนอนนั่งยืน
ทนกล้ำกลืนฝืนใจเจียนบ้า ชาตินี้ สิ้นแล้ววาสนา
ต้องกินข้าวเคล้าน้ำตา ด้วยเธอมาวิวาห์ไปก่อนเอย

มองเห็นบัตรเชิญฉันต้องสะอื้น ยามลุกนอนนั่งยืน
ทนกล้ำกลืนฝืนใจเจียนบ้า ชาตินี้ สิ้นแล้ววาสนา
ต้องกินข้าวเคล้าน้ำตา ด้วยเธอมาวิวาห์ไปก่อนเอย

วาวาห์สะอื้น

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มองเห็นบัตรเชิญฉันต้องเมินหน้า
ดูหรือดวงแก้วตา มาหนีหน้าวิวาห์ไปก่อน
โธ่เอ๋ย ดวงใจเธอไม่แน่นอน
เปลี่ยนแปรเหมือนสายลมจร ไม่ย้อนหวนคืนดังเก่า

พอรับบัตรมาน้ำตารินร่วง ไหลล้นเอ่อท้นทรวง
โดนรักลวงช้ำใจแสนเศร้า ดอกรัก ปลูกไว้กลางใจอับเฉา
สู้ออมล้อมรั้วคอยเฝ้า ถูกคนอื่นเขาเด็ดไป

หยดน้ำสังข์ เขาหลั่งอวยพรให้กัน
เธอคงจะสุขสันต์ ส่วนฉันจาบัลย์หมองไหม้
มีแต่น้ำตาหยดแทนน้ำสังข์ หลั่งไหลจากใจ
ทั้งที่ตัวเองร้องไห้ ต้องทนไปในวันวิวาห์

มองเห็นบัตรเชิญฉันต้องสะอื้น ยามลุกนอนนั่งยืน
ทนกล้ำกลืนฝืนใจเจียนบ้า ชาตินี้ สิ้นแล้ววาสนา
ต้องกินข้าวเคล้าน้ำตา ด้วยเธอมาวิวาห์ไปก่อนเอย

มองเห็นบัตรเชิญฉันต้องสะอื้น ยามลุกนอนนั่งยืน
ทนกล้ำกลืนฝืนใจเจียนบ้า ชาตินี้ สิ้นแล้ววาสนา
ต้องกินข้าวเคล้าน้ำตา ด้วยเธอมาวิวาห์ไปก่อนเอย