Lyricist: วังสันต์   Composer: เอื้อ สุนทรสนาน

ยามเช้า พี่ก็เฝ้าคิดถึงน้อง
ยามสาย พี่หมายจ้องเที่ยวมองหา
ยามบ่าย พี่วุ่นวายถึงกานดา
ยามเย็น ไม่เห็นหน้า ผวาทรวง

ค่ำนี้ พี่จะมีใครเคียงข้าง
หนาวน้ำค้าง เหน็บจิต ให้คิดห่วง
พี่ก็หนาว น้องคงหนาว นอนร้าวทรวง
โอ้พุ่มพวง อย่าให้รอ ถึงเช้าเลย

ค่ำนี้ พี่จะมีใครเคียงข้าง
หนาวน้ำค้าง เหน็บจิต ให้คิดห่วง
พี่ก็หนาว น้องคงหนาว นอนร้าวทรวง
โอ้พุ่มพวง อย่าให้รอ ถึงเช้าเลย

ยามรัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: วังสันต์   Composer: เอื้อ สุนทรสนาน

ยามเช้า พี่ก็เฝ้าคิดถึงน้อง
ยามสาย พี่หมายจ้องเที่ยวมองหา
ยามบ่าย พี่วุ่นวายถึงกานดา
ยามเย็น ไม่เห็นหน้า ผวาทรวง

ค่ำนี้ พี่จะมีใครเคียงข้าง
หนาวน้ำค้าง เหน็บจิต ให้คิดห่วง
พี่ก็หนาว น้องคงหนาว นอนร้าวทรวง
โอ้พุ่มพวง อย่าให้รอ ถึงเช้าเลย

ค่ำนี้ พี่จะมีใครเคียงข้าง
หนาวน้ำค้าง เหน็บจิต ให้คิดห่วง
พี่ก็หนาว น้องคงหนาว นอนร้าวทรวง
โอ้พุ่มพวง อย่าให้รอ ถึงเช้าเลย