Lyricist: -   Composer: -

ตื่นกันตั้งแต่เช้า ท้องฟ้าอากาศสดใส
รีบลุกขึ้นมาเร็วไว เดี๋ยวจะสายต้องรีบไปโรงเรียน
6 โมงเช้าเราตื่นนอน ต้องรีบก่อนคืออาบน้ำแปรงฟัน
7 โมงเช้าเร็วพลัน รับประทานอาหารแล้วรีบแต่งกาย
จะ 8 โมงเช้า อุ๊ยเดี๋ยวสาย ต้องรีบไปรีบไป โรงเรียน
8 โมงตรงเข้าแถว เสียงเจื้อยแจ้วร้องเพลงชาติกัน
พอ 9 โมงเช้าแล้วนั้น เราเข้าเรียนกันสวัสดีคุณครู

สวัสดีค่ะ นักเรียน วันนี้คุณครู จะสอนเรื่องเวลานะค่ะ
เด็ก เด็ก รู้มั้ยค่ะว่า การดูเวลานั้น เป็นอย่างไร
ดังนั้น นักเรียนทุกคน จะต้องตั้งใจฟังครูสอนนะค่ะ

เวลาเป็นสิ่งสำคัญ กิจวัตรประจำวันเราต้องใช้เวลา
ฝึกดูฝึกคิดกันเถอะหนา ดูนาฬิกาทุกวันเราจะจดจำ
เมื่อดูเวลาเราก็ต้องรีบพลัน เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องรีบกัน
เพราะว่าเวลานั้น มันไม่เคยคอยใคร

เที่ยงตรงคือ 12 นาฬิกา พักกันก่อนเถิดหนา ได้เวลาทานข้าวกัน
บ่ายโมงเรานอนพักกลางวัน พอบ่าย 2 นั้นแปรงฟันหลังตื่นนอน
บ่าย 3 โมงครึ่งเลิกเรียนตรงเวลา สนุกสนานเฮฮาได้เวลาเล่นแล้วไง
6 โมงเย็นรีบกลับบ้านเร็วไว มีอาหารมากมายอุ๊ยน่ารับประทาน
1 ทุ่มอาบน้ำแต่งตัว ท้องฟ้าก็มืดมัว อุ๊ยง่วงนอนอีกแล้วเรา
2 ทุ่มฟังนิทานที่แม่เล่า รับรองไม่เหงานอนหลับฝันดี
เวลาเป็นสิ่งสำคัญ กิจวัตรประจำวันเราต้องใช้เวลา
ฝึกดูฝึกคิดกันเถิดหนา ดูนาฬิกาทุกวันเราจะจดจำ
เมื่อรู้เวลาเราก็ต้องรีบพลัน เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องรีบกัน
เพราะว่าเวลานั้น มันไม่เคยคอยใคร

นาฬิกา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ตื่นกันตั้งแต่เช้า ท้องฟ้าอากาศสดใส
รีบลุกขึ้นมาเร็วไว เดี๋ยวจะสายต้องรีบไปโรงเรียน
6 โมงเช้าเราตื่นนอน ต้องรีบก่อนคืออาบน้ำแปรงฟัน
7 โมงเช้าเร็วพลัน รับประทานอาหารแล้วรีบแต่งกาย
จะ 8 โมงเช้า อุ๊ยเดี๋ยวสาย ต้องรีบไปรีบไป โรงเรียน
8 โมงตรงเข้าแถว เสียงเจื้อยแจ้วร้องเพลงชาติกัน
พอ 9 โมงเช้าแล้วนั้น เราเข้าเรียนกันสวัสดีคุณครู

สวัสดีค่ะ นักเรียน วันนี้คุณครู จะสอนเรื่องเวลานะค่ะ
เด็ก เด็ก รู้มั้ยค่ะว่า การดูเวลานั้น เป็นอย่างไร
ดังนั้น นักเรียนทุกคน จะต้องตั้งใจฟังครูสอนนะค่ะ

เวลาเป็นสิ่งสำคัญ กิจวัตรประจำวันเราต้องใช้เวลา
ฝึกดูฝึกคิดกันเถอะหนา ดูนาฬิกาทุกวันเราจะจดจำ
เมื่อดูเวลาเราก็ต้องรีบพลัน เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องรีบกัน
เพราะว่าเวลานั้น มันไม่เคยคอยใคร

เที่ยงตรงคือ 12 นาฬิกา พักกันก่อนเถิดหนา ได้เวลาทานข้าวกัน
บ่ายโมงเรานอนพักกลางวัน พอบ่าย 2 นั้นแปรงฟันหลังตื่นนอน
บ่าย 3 โมงครึ่งเลิกเรียนตรงเวลา สนุกสนานเฮฮาได้เวลาเล่นแล้วไง
6 โมงเย็นรีบกลับบ้านเร็วไว มีอาหารมากมายอุ๊ยน่ารับประทาน
1 ทุ่มอาบน้ำแต่งตัว ท้องฟ้าก็มืดมัว อุ๊ยง่วงนอนอีกแล้วเรา
2 ทุ่มฟังนิทานที่แม่เล่า รับรองไม่เหงานอนหลับฝันดี
เวลาเป็นสิ่งสำคัญ กิจวัตรประจำวันเราต้องใช้เวลา
ฝึกดูฝึกคิดกันเถิดหนา ดูนาฬิกาทุกวันเราจะจดจำ
เมื่อรู้เวลาเราก็ต้องรีบพลัน เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องรีบกัน
เพราะว่าเวลานั้น มันไม่เคยคอยใคร