Lyricist: -   Composer: -

เมื่อยามหน้าแล้ง ดินแตกระแหงแห้งผาก
ไม่มีแนวยากไม่มีแนวกิน อิ่มท้อง
อีสานบ้านนากินแต่ปลาร้า แจ่วบอง
จับเขียดในหนอง ในดินมากิน หมดไป
เหลียวเบิ่งเทิงฟ้า เห็นมดตัวแดงเดินไต่
อยู่บนต้นไม้กำลังมีไข่ ในรัง
เอาไม้แย่ให้ไข่มนหล่น ลงถัง
บางทีในรังอาจมีแม่เป้ง ติดมา

ขึ้นกกโกกกหว้า ไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้า ไปหาแย่ไข่มดแดง

มดแดงเต็มหัว กลัวตกต้นไม้จนขาสั่น
ทั้งแสนทั้งคัน มดแดงมันกัดแล้วเยี่ยวใส่
เอามือปัดออกในซอกในหัว อยู่ไวไว
ตัวมันปล่อยไปแต่ไข่นั้นเอา มากิน
สุดยอดอาหารอีสานคือไข่ มดแดง
ต้มยำทำแกงหมกไฟใบตอง แต่พอดี
มดตัวน้อยน้อย ออกไข่กลมกลมรีรี
มันเป็นของดีมันแซบอีหลีไข่มดแดง

ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง

ขึ้นกกโกกกหว้า ไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง

ไข่มดแดง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เมื่อยามหน้าแล้ง ดินแตกระแหงแห้งผาก
ไม่มีแนวยากไม่มีแนวกิน อิ่มท้อง
อีสานบ้านนากินแต่ปลาร้า แจ่วบอง
จับเขียดในหนอง ในดินมากิน หมดไป
เหลียวเบิ่งเทิงฟ้า เห็นมดตัวแดงเดินไต่
อยู่บนต้นไม้กำลังมีไข่ ในรัง
เอาไม้แย่ให้ไข่มนหล่น ลงถัง
บางทีในรังอาจมีแม่เป้ง ติดมา

ขึ้นกกโกกกหว้า ไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้า ไปหาแย่ไข่มดแดง

มดแดงเต็มหัว กลัวตกต้นไม้จนขาสั่น
ทั้งแสนทั้งคัน มดแดงมันกัดแล้วเยี่ยวใส่
เอามือปัดออกในซอกในหัว อยู่ไวไว
ตัวมันปล่อยไปแต่ไข่นั้นเอา มากิน
สุดยอดอาหารอีสานคือไข่ มดแดง
ต้มยำทำแกงหมกไฟใบตอง แต่พอดี
มดตัวน้อยน้อย ออกไข่กลมกลมรีรี
มันเป็นของดีมันแซบอีหลีไข่มดแดง

ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง

ขึ้นกกโกกกหว้า ไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง
ขึ้นกกโกกกหว้าไปหาแย่ไข่มดแดง