Song

爱这首歌

Preview Full Track

Lyricist: 胡如虹     Composer: 蕭煌奇想欲为你唱一首歌 歌声永远袜变卦
这首歌代替阮发誓 这款爱的心晟 你甘知影

自从爱着你这个人 惦惦想着你的名
想欲看到你的形影 这款爱的心晟 特别想唛唱歌

爱这首歌唱乎你一个人听 不知你甘有听出阮心声
越头看才知这条感情线 早已经将你绑惦心肝

爱这首歌你唛唱乎谁来听 我置这等你歌声来作伴
你爱我我爱你的这首歌 亲像雨乎风拢吹袜散

自从爱着你这个人 惦惦想着你的名
想欲看到你的形影 这款爱的心晟 特别想唛唱歌

想欲为你唱一首歌 歌声永远袜变卦
这首歌代替阮发誓 这款爱的心晟 特别想唛唱歌

爱这首歌唱乎你一个人听 不知你甘有听出阮心声
越头看才知这条感情线 早已经将你绑惦心肝

爱这首歌你唛唱乎谁来听 我置这等你歌声来作伴
你爱我我爱你的这首歌 亲像雨乎风拢吹袜散

真心对待用心感觉 有你的手做靠山
酸甜苦涩两个人担 只要牵你手 永远不怕 孤单