Lyricist: ชลธี ธารทอง   Composer: ชลธี ธารทอง

ไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีคราม แผ่นดินสยาม
ใครรุกใครรานแล้วเป็นไม่ได้
ทหารอากาศองอาจคะนอง ปกป้องฟ้าไทย
ไตรรงค์ผืนใหญ่เทิดไว้สูงล้น

จะอยู่หรือตายจะร้ายหรือดี ไม่เคยหน่ายหนี
ชีวิตยอมพลีไว้เป็นเบื้องต้น
ทหารอากาศสามารถวิชา เก่งกล้าทุกคน
แต่แปลกพิกลจีบสาวไม่เป็น

ทัพบก ทัพเรือ ตำรวจ เขาอวดเรื่องแฟนนักหนา
ทำไมหนอลูกทัพฟ้า จึงหาแฟนได้ยากเย็น
มองเห็นสาวสาวเดินเดี่ยว จะเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็น
จีบสาวมันยากมันเข็ญ ยากเย็นกว่าขับเครื่องบิน

มองส่งสายตามองหาสาวใด จะมีบ้างไหม
ใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้น
ทหารอากาศองอาจคะนอง ขอร้องยุพิน
ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม

ทัพบก ทัพเรือ ตำรวจ เขาอวดเรื่องแฟนนักหนา
ทำไมหนอลูกทัพฟ้า จึงหาแฟนได้ยากเย็น
มองเห็นสาวสาวเดินเดี่ยว จะเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็น
จีบสาวมันยากมันเข็ญ ยากเย็นกว่าขับเครื่องบิน

มองส่งสายตามองหาสาวใด จะมีบ้างไหม
ใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้น
ทหารอากาศองอาจคะนอง ขอร้องยุพิน
ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม

ทหารอากาศขาดรัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: ชลธี ธารทอง   Composer: ชลธี ธารทอง

ไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีคราม แผ่นดินสยาม
ใครรุกใครรานแล้วเป็นไม่ได้
ทหารอากาศองอาจคะนอง ปกป้องฟ้าไทย
ไตรรงค์ผืนใหญ่เทิดไว้สูงล้น

จะอยู่หรือตายจะร้ายหรือดี ไม่เคยหน่ายหนี
ชีวิตยอมพลีไว้เป็นเบื้องต้น
ทหารอากาศสามารถวิชา เก่งกล้าทุกคน
แต่แปลกพิกลจีบสาวไม่เป็น

ทัพบก ทัพเรือ ตำรวจ เขาอวดเรื่องแฟนนักหนา
ทำไมหนอลูกทัพฟ้า จึงหาแฟนได้ยากเย็น
มองเห็นสาวสาวเดินเดี่ยว จะเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็น
จีบสาวมันยากมันเข็ญ ยากเย็นกว่าขับเครื่องบิน

มองส่งสายตามองหาสาวใด จะมีบ้างไหม
ใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้น
ทหารอากาศองอาจคะนอง ขอร้องยุพิน
ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม

ทัพบก ทัพเรือ ตำรวจ เขาอวดเรื่องแฟนนักหนา
ทำไมหนอลูกทัพฟ้า จึงหาแฟนได้ยากเย็น
มองเห็นสาวสาวเดินเดี่ยว จะเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็น
จีบสาวมันยากมันเข็ญ ยากเย็นกว่าขับเครื่องบิน

มองส่งสายตามองหาสาวใด จะมีบ้างไหม
ใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้น
ทหารอากาศองอาจคะนอง ขอร้องยุพิน
ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม