Lyricist: -   Composer: -

โอ โอ โอ..

เขาเดินเข้าออก ในซอยทุกวัน
เพื่อนฝูงทุกคน ต่างรักใคร่เขา
ทุกทุกตอนเช้า แต่งตัวไปเรียน
ไม่เคยจะเก จะขาด

พ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชาย
เอาการเอางานเอาเรียน
ก็ชีวิตนี้ ดั่งไม้ไกล้ฝั่ง
หวังพึ่งพาลูกชายคนเดียว

โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของพ่อ
โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของแม่

ตกเย็นเลิกเรียน กลับบ้านตามเคย
ห้อยโหนรถเมล์อย่างเก่า
นึกถึงกับข้าว บนจานใบเก่า
มีแม่กับพ่อล้อมวง

แต่แล้วทันใด โลกมืดดับไป
มีสัตว์ร้าย มองดูคล้ายว่าเป็นคน
ทำร้ายร่างกาย รุมตีจนตาย
แล้วสลายร่างหายในหมู่คน

โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของพ่อ
โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของแม่

พ่อแม่รู้ข่าวร้าย ร่ำร้องแทบวางวาย
กลิ้งเกลือกลง กับกองเลือดของลูก
ลูกฉันทำอะไร เขายังไม่ควรตาย
หนุ่มน้อย ผู้มีอนาคตไกล

แค่สีเสื้อไม่เหมือนคำสอนแต่ปางไหน
นี่สีใคร นั่นสีมึง นี่สีกู
ความหวังพังทลาย แต่นี้เเล้วอยู่อย่างไร
เพราะดวงใจเพียงดวงเดียวแหลกสลาย

โอ….โอ….
โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ
พ่อแม่รู้ข่าวร้าย ร่ำร้องแทบวางวาย
กลิ้งเกลือกลง กับกองเลือดของลูก
ลูกฉันทำอะไร เขายังไม่ควรตาย
หนุ่มน้อย ผู้มีอนาคตไกล

แค่สีเสื้อไม่เหมือนคำสอนแต่ปางไหน
นี่สีใคร นั่นสีมึง นี่สีกู
ความหวังพังทลาย แต่นี้แล้วอยู่อย่างไร
เพราะดวงใจเพียงดวงเดียวแหลกสลาย
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
ตั้งแต่บัดนี้ ไม่มีอีกแล้ว
เด็กหนุ่มคนดี ประจำซอย
พ่อแม่ก็หาย ครอบครัวสลาย
ไม่สายทุกคนก็ลืม
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ.. โอ..

Noom Noi

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

โอ โอ โอ..

เขาเดินเข้าออก ในซอยทุกวัน
เพื่อนฝูงทุกคน ต่างรักใคร่เขา
ทุกทุกตอนเช้า แต่งตัวไปเรียน
ไม่เคยจะเก จะขาด

พ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชาย
เอาการเอางานเอาเรียน
ก็ชีวิตนี้ ดั่งไม้ไกล้ฝั่ง
หวังพึ่งพาลูกชายคนเดียว

โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของพ่อ
โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของแม่

ตกเย็นเลิกเรียน กลับบ้านตามเคย
ห้อยโหนรถเมล์อย่างเก่า
นึกถึงกับข้าว บนจานใบเก่า
มีแม่กับพ่อล้อมวง

แต่แล้วทันใด โลกมืดดับไป
มีสัตว์ร้าย มองดูคล้ายว่าเป็นคน
ทำร้ายร่างกาย รุมตีจนตาย
แล้วสลายร่างหายในหมู่คน

โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของพ่อ
โอ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของแม่

พ่อแม่รู้ข่าวร้าย ร่ำร้องแทบวางวาย
กลิ้งเกลือกลง กับกองเลือดของลูก
ลูกฉันทำอะไร เขายังไม่ควรตาย
หนุ่มน้อย ผู้มีอนาคตไกล

แค่สีเสื้อไม่เหมือนคำสอนแต่ปางไหน
นี่สีใคร นั่นสีมึง นี่สีกู
ความหวังพังทลาย แต่นี้เเล้วอยู่อย่างไร
เพราะดวงใจเพียงดวงเดียวแหลกสลาย

โอ….โอ….
โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ
พ่อแม่รู้ข่าวร้าย ร่ำร้องแทบวางวาย
กลิ้งเกลือกลง กับกองเลือดของลูก
ลูกฉันทำอะไร เขายังไม่ควรตาย
หนุ่มน้อย ผู้มีอนาคตไกล

แค่สีเสื้อไม่เหมือนคำสอนแต่ปางไหน
นี่สีใคร นั่นสีมึง นี่สีกู
ความหวังพังทลาย แต่นี้แล้วอยู่อย่างไร
เพราะดวงใจเพียงดวงเดียวแหลกสลาย
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
ตั้งแต่บัดนี้ ไม่มีอีกแล้ว
เด็กหนุ่มคนดี ประจำซอย
พ่อแม่ก็หาย ครอบครัวสลาย
ไม่สายทุกคนก็ลืม
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ..
โอ โอ โอ.. โอ..