Lyricist: -   Composer: -

เก็บเอาไว้ เธอเก็บเอาไว้ ยังมีคนต้องการ
ผ่านวันนี้ มาจากเมื่อวาน ยังมีวันต่อไป
แอบเอาไว้ เธอแอบเอาไว้ ดูใจให้นานๆ
จำเอาไว้คารม ที่ว่าหวานๆ ปากและใจต่างกัน

ซักวันหนึ่ง คงต้องมาอีกครั้ง ซักวันหนึ่ง คงต้องไป
ซักวันหนึ่ง ถึงแม้บอกว่ารัก อาจจำต้องแยกย้าย
วันนี้เราเจ็บอย่างไง วันต่อไปอาจเจ็บกว่านี้
รักเป็นสิ่งที่ดูว่าดี หากมีแต่ความจริงใจ

เผื่อเอาไว้บ้าง เผื่อเอาไว้ เตรียมใจไว้ซักหน่อย
อันความรักเป็นเพียง แค่เรื่องเล็กน้อย ในชีวิตคนเรา
เจ็บมาแล้ว ก็เจ็บไปแล้ว เจ็บมาจนเข้มแข็ง
หลับซักตื่นพักฟื้น เอาเรี่ยวเอาแรง ต่อสู้ชีวิตกันใหม่

ซักวันหนึ่ง คงต้องมาอีกครั้ง ซักวันหนึ่ง คงต้องไป
ซักวันหนึ่ง ถึงแม้บอกว่ารัก อาจจำต้องแยกย้าย
วันนี้เราเจ็บอย่างไง วันต่อไปอาจเจ็บกว่านี้
รักเป็นสิ่งที่ดูว่าดี หากมีแต่ความจริงใจ

เผื่อเอาไว้บ้าง เผื่อเอาไว้ เตรียมใจไว้ซักหน่อย
อันความรักเป็นเพียง แค่เรื่องเล็กน้อย ในชีวิตคนเรา
เจ็บมาแล้ว ก็เจ็บไปแล้ว เจ็บมาจนเข้มแข็ง
หลับซักตื่นพักฟื้น เอาเรี่ยวเอาแรง ต่อสู้ชีวิตกันใหม่

รักต้องสู้

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เก็บเอาไว้ เธอเก็บเอาไว้ ยังมีคนต้องการ
ผ่านวันนี้ มาจากเมื่อวาน ยังมีวันต่อไป
แอบเอาไว้ เธอแอบเอาไว้ ดูใจให้นานๆ
จำเอาไว้คารม ที่ว่าหวานๆ ปากและใจต่างกัน

ซักวันหนึ่ง คงต้องมาอีกครั้ง ซักวันหนึ่ง คงต้องไป
ซักวันหนึ่ง ถึงแม้บอกว่ารัก อาจจำต้องแยกย้าย
วันนี้เราเจ็บอย่างไง วันต่อไปอาจเจ็บกว่านี้
รักเป็นสิ่งที่ดูว่าดี หากมีแต่ความจริงใจ

เผื่อเอาไว้บ้าง เผื่อเอาไว้ เตรียมใจไว้ซักหน่อย
อันความรักเป็นเพียง แค่เรื่องเล็กน้อย ในชีวิตคนเรา
เจ็บมาแล้ว ก็เจ็บไปแล้ว เจ็บมาจนเข้มแข็ง
หลับซักตื่นพักฟื้น เอาเรี่ยวเอาแรง ต่อสู้ชีวิตกันใหม่

ซักวันหนึ่ง คงต้องมาอีกครั้ง ซักวันหนึ่ง คงต้องไป
ซักวันหนึ่ง ถึงแม้บอกว่ารัก อาจจำต้องแยกย้าย
วันนี้เราเจ็บอย่างไง วันต่อไปอาจเจ็บกว่านี้
รักเป็นสิ่งที่ดูว่าดี หากมีแต่ความจริงใจ

เผื่อเอาไว้บ้าง เผื่อเอาไว้ เตรียมใจไว้ซักหน่อย
อันความรักเป็นเพียง แค่เรื่องเล็กน้อย ในชีวิตคนเรา
เจ็บมาแล้ว ก็เจ็บไปแล้ว เจ็บมาจนเข้มแข็ง
หลับซักตื่นพักฟื้น เอาเรี่ยวเอาแรง ต่อสู้ชีวิตกันใหม่