Lyricist:    Composer:

เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม
นภาแจ่มดวงดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
แสงจันทร์นวล ชวนใจข้า
คิดถึงถิ่นที่จากลา คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนา

กองไฟ สุมควายตามคอก
คงยังไม่มอดดับดอก จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
ให้พี่น้องเฮา นอนหลับอุ่นสบาย

เรไร ร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา
ลมเอยช่วยพากระซิบข้างกาย ข้ายังคอย อยู่ไม่หน่าย
ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย คิดถึงมิวายที่เราจากมา

ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้
นำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไปบอกเขานั้นหนา
ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้า ในอกแม่เอย

ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้า ในอกแม่เอย

เดือนเพ็ญ

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม
นภาแจ่มดวงดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
แสงจันทร์นวล ชวนใจข้า
คิดถึงถิ่นที่จากลา คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนา

กองไฟ สุมควายตามคอก
คงยังไม่มอดดับดอก จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
ให้พี่น้องเฮา นอนหลับอุ่นสบาย

เรไร ร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา
ลมเอยช่วยพากระซิบข้างกาย ข้ายังคอย อยู่ไม่หน่าย
ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย คิดถึงมิวายที่เราจากมา

ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้
นำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไปบอกเขานั้นหนา
ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้า ในอกแม่เอย

ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้า ในอกแม่เอย