Lyricist: 莊奴   Composer: 海沼實


又见炊烟升起 暮色罩大地
想问阵阵炊烟 你要去哪里
夕阳有诗情 黄昏有画意
诗情画意虽然美丽 我心中只有你

又见炊烟升起 勾起我回忆
愿你变作彩霞 飞到我梦里
夕阳有诗情 黄昏有画意
诗情画意虽然美丽 我心中只有你

夕阳有诗情 黄昏有画意
诗情画意虽然美丽 我心中只有你
诗情画意虽然美丽 我心中只有你又见炊烟

Preview Open KKBOX

Lyricist: 莊奴   Composer: 海沼實


又见炊烟升起 暮色罩大地
想问阵阵炊烟 你要去哪里
夕阳有诗情 黄昏有画意
诗情画意虽然美丽 我心中只有你

又见炊烟升起 勾起我回忆
愿你变作彩霞 飞到我梦里
夕阳有诗情 黄昏有画意
诗情画意虽然美丽 我心中只有你

夕阳有诗情 黄昏有画意
诗情画意虽然美丽 我心中只有你
诗情画意虽然美丽 我心中只有你