Lyricist: -   Composer: -

ก.ไก่ เอ๋ย ก.ไก่ ข. ไข่ อยู่ในเล้า
ฃ. ขวดของเรา ค. ควายเข้านา
ฅ. คนขึงขัง ฆ. ระฆังข้างฝา
ง. งูใจกล้า จ. จานใช้ดี

ฉ. ฉิ่งตีดัง ช. ช้างวิ่งหนี
ซ. โซ่ล่ามดี ฌ. กระเชอคู่กัน
ญ. หญิงโสภา ฎ. ชฎาสวมพลัน
ฏ. ปฏักหุนหัน ฐ. ฐานเข้ามารอง

ฑ. นางมณโฑหน้าขาว ฒ. ผู้เฒ่าเดินย่อง
ณ. เณรไม่มอง ด. เด็กต้องนิมนต์
ต. เต่าหลังตุง ถ. ถุงแบกขน
ท. ทหารอดทน ธ. ธงคนนิยม

น. หนูขวักไขว่ บ. ใบไม้ทับถม
ป. ปลาตากลม ผ. ผึ้งทำรัง
ฝ. ฝาทนทาน พ. พานวางตั้ง
ฟ. ฟันสะอาดจัง ภ. สำเภากางใบ

ม. ม้าคึกคัก ย. ยักษ์เขี้ยวใหญ่
ร. เรือพายไป ล. ลิงไต่ราว
ว. แหวนลงยา ศ. ศาลาเงียบเหงา
ษ. ฤาษีหนวดยาว ส. เสือดาวคะนอง
ห. หีบใส่ผ้า ฬ. จุฬาท่าผยอง
อ. อ่างเนืองนอง ฮ. นกฮูกตาโต

ก.ไก่กับพี่ใบกล้วย

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ก.ไก่ เอ๋ย ก.ไก่ ข. ไข่ อยู่ในเล้า
ฃ. ขวดของเรา ค. ควายเข้านา
ฅ. คนขึงขัง ฆ. ระฆังข้างฝา
ง. งูใจกล้า จ. จานใช้ดี

ฉ. ฉิ่งตีดัง ช. ช้างวิ่งหนี
ซ. โซ่ล่ามดี ฌ. กระเชอคู่กัน
ญ. หญิงโสภา ฎ. ชฎาสวมพลัน
ฏ. ปฏักหุนหัน ฐ. ฐานเข้ามารอง

ฑ. นางมณโฑหน้าขาว ฒ. ผู้เฒ่าเดินย่อง
ณ. เณรไม่มอง ด. เด็กต้องนิมนต์
ต. เต่าหลังตุง ถ. ถุงแบกขน
ท. ทหารอดทน ธ. ธงคนนิยม

น. หนูขวักไขว่ บ. ใบไม้ทับถม
ป. ปลาตากลม ผ. ผึ้งทำรัง
ฝ. ฝาทนทาน พ. พานวางตั้ง
ฟ. ฟันสะอาดจัง ภ. สำเภากางใบ

ม. ม้าคึกคัก ย. ยักษ์เขี้ยวใหญ่
ร. เรือพายไป ล. ลิงไต่ราว
ว. แหวนลงยา ศ. ศาลาเงียบเหงา
ษ. ฤาษีหนวดยาว ส. เสือดาวคะนอง
ห. หีบใส่ผ้า ฬ. จุฬาท่าผยอง
อ. อ่างเนืองนอง ฮ. นกฮูกตาโต