Lyricist: -   Composer: -

เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง
เขารอนแรมจากครอบครัวมา
หวังปริญญา มหาวิทยาลัย

อุดมการณ์ อุดมความแกร่ง
โรคแล้งน้ำใจจะแก้ไข
ให้ความเป็นธรรม
ทุกชนทุกชั้นทั่วไป

ไต่เต้ารับราชการยศต่ำ
คุณธรรมยังนำความอยากในใจ
เพื่อนฝูงอย่างไร
กินได้รวยไปไม่สนใจ

จิตใจของคนต่ำสูง ไม่เทียมเท่ากัน
เขายังหวังซักวัน
ว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ

อยู่ไปอยู่มาเขาถึงจึงรู้ว่า
โลกนี้คนดีมันมีน้อยเกินไป
แค่คนไม่ชั่ว ไม่ต้องดีฉันยังไม่รู้อยู่ไหน

เขาจึงมองย้อนไปถึงชีวิตในมหา'ลัย
แล้วตั้งคำถาม มหา'ลัยให้อะไรเรา

ไม่ได้สอนให้เรียน
ให้แข่งขันอย่างคลั่งบ้า
ไม่ได้สอนคิดบ้า ว่าเป็นคนเหนือคน
พอจบเห็นแก่ตน แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย
มหา'ลัยสอนไว้ให้เรา
เป็นข้าประชาชน

ไม่ได้สอนให้เรียน
ให้แข่งขันอย่างคลั่งบ้า
ไม่ได้สอนคิดบ้า ว่าเป็นคนเหนือคน
พอจบเห็นแก่ตน แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

ไม่ได้สอนให้โกงให้กลอกกลิ้ง
ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา
ไม่ได้สอนให้จบออกมา
มาเหยียดหยามประชาชน

ไม่ได้ให้ปัญญาเอาไว้คดโกงสังคม
มหา'ลัยสอนไว้ให้เรา เป็นข้าประชาชน

(ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา)
(ไม่ได้สอนให้จบออกมา)
(มาเหยียดหยามประชาชน)

(ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา)
(จบเห็นแก่ตน)
(แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย)

(ไม่ได้ให้ปัญญาไว้โกงสังคม)
(มหา'ลัยสอนไว้ให้เรา เป็นข้าประชาชน)

ม.ให้อะไร

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง
เขารอนแรมจากครอบครัวมา
หวังปริญญา มหาวิทยาลัย

อุดมการณ์ อุดมความแกร่ง
โรคแล้งน้ำใจจะแก้ไข
ให้ความเป็นธรรม
ทุกชนทุกชั้นทั่วไป

ไต่เต้ารับราชการยศต่ำ
คุณธรรมยังนำความอยากในใจ
เพื่อนฝูงอย่างไร
กินได้รวยไปไม่สนใจ

จิตใจของคนต่ำสูง ไม่เทียมเท่ากัน
เขายังหวังซักวัน
ว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ

อยู่ไปอยู่มาเขาถึงจึงรู้ว่า
โลกนี้คนดีมันมีน้อยเกินไป
แค่คนไม่ชั่ว ไม่ต้องดีฉันยังไม่รู้อยู่ไหน

เขาจึงมองย้อนไปถึงชีวิตในมหา'ลัย
แล้วตั้งคำถาม มหา'ลัยให้อะไรเรา

ไม่ได้สอนให้เรียน
ให้แข่งขันอย่างคลั่งบ้า
ไม่ได้สอนคิดบ้า ว่าเป็นคนเหนือคน
พอจบเห็นแก่ตน แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย
มหา'ลัยสอนไว้ให้เรา
เป็นข้าประชาชน

ไม่ได้สอนให้เรียน
ให้แข่งขันอย่างคลั่งบ้า
ไม่ได้สอนคิดบ้า ว่าเป็นคนเหนือคน
พอจบเห็นแก่ตน แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

ไม่ได้สอนให้โกงให้กลอกกลิ้ง
ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา
ไม่ได้สอนให้จบออกมา
มาเหยียดหยามประชาชน

ไม่ได้ให้ปัญญาเอาไว้คดโกงสังคม
มหา'ลัยสอนไว้ให้เรา เป็นข้าประชาชน

(ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา)
(ไม่ได้สอนให้จบออกมา)
(มาเหยียดหยามประชาชน)

(ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา)
(จบเห็นแก่ตน)
(แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย)

(ไม่ได้ให้ปัญญาไว้โกงสังคม)
(มหา'ลัยสอนไว้ให้เรา เป็นข้าประชาชน)