Lyricist: -   Composer: -

แม้ดวงตาจะมืดมิด แต่ใจไม่มิด เราแนบสนิท
สองคนคู่คิด ขับร้องบทเพลง ให้โลกสดใส
ทุกแห่งทุกหน ที่เราสองคน พากันเดินไป
มันอยู่ในอก มันอยู่ในใจ อยู่ในอารมณ์

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว รถเข็นเจ๊เนี้ยว แรกรักชักพา
เธอทำน้ำปลา ของเจ๊ตกแตก กลิ่นเหม็นติดใจ
เป็นสื่อสัมพันธ์ ให้รู้จักกัน ให้ฝันเป็นจริง
เธอเป็นผู้หญิงฉันก็เป็นผู้ชาย เหมาะสมกันดี

เมื่อรักอิงแอบ แนบชิดสนิท มันซึ้งจริงๆ
โอ้แม่ยอดหญิงฉันรักเธอจริงๆ ไม่คิดถึงใคร
ถึงตาจะบอด แต่ใจไม่บอด บอกรักกันได้
สองคนคู่ใจ ร้องเพลงไม่ไกล ใกล้ทางม้าลาย

เป็นอยุ่อย่างงี้ ชีวิตสุขขี ชีวีสุขสันต์
อยู่กันทุกวัน หัวใจยังสั่น เมื่อใจจ้องใจ
ตาบอด ตาเรา ทุกข์สุขแบบเรา เท่าเราเท่าเขา
วันหยุดเบาๆ เราคุยกันเบาๆ ก็ฟังเพลงเบาๆ

เมื่อรักอิงแอบ แนบชิดสนิท มันซึ้งจริงๆ
โอ้แม่ยอดหญิงฉันรักเธอจริงๆ ไม่คิดถึงใคร
ถึงตาจะบอด แต่ใจไม่บอด บอกรักกันได้
สองคนคู่ใจ ร้องเพลงไม่ไกล ใก้ลทางม้าลาย

เป็นอยุ่อย่างงี้ ชีวิตสุขขี ชีวีสุขสันต์
อยู่กันทุกวัน หัวใจยังสั่น เมื่อใจจ้องใจ
ตาบอด ตาเรา ทุกข์สุขแบบเรา เท่าเราเท่าเขา
วันหยุดเบาๆ เราคุยกันเบาๆ ก็ฟังเพลงเบาๆ

รักบอด

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

แม้ดวงตาจะมืดมิด แต่ใจไม่มิด เราแนบสนิท
สองคนคู่คิด ขับร้องบทเพลง ให้โลกสดใส
ทุกแห่งทุกหน ที่เราสองคน พากันเดินไป
มันอยู่ในอก มันอยู่ในใจ อยู่ในอารมณ์

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว รถเข็นเจ๊เนี้ยว แรกรักชักพา
เธอทำน้ำปลา ของเจ๊ตกแตก กลิ่นเหม็นติดใจ
เป็นสื่อสัมพันธ์ ให้รู้จักกัน ให้ฝันเป็นจริง
เธอเป็นผู้หญิงฉันก็เป็นผู้ชาย เหมาะสมกันดี

เมื่อรักอิงแอบ แนบชิดสนิท มันซึ้งจริงๆ
โอ้แม่ยอดหญิงฉันรักเธอจริงๆ ไม่คิดถึงใคร
ถึงตาจะบอด แต่ใจไม่บอด บอกรักกันได้
สองคนคู่ใจ ร้องเพลงไม่ไกล ใกล้ทางม้าลาย

เป็นอยุ่อย่างงี้ ชีวิตสุขขี ชีวีสุขสันต์
อยู่กันทุกวัน หัวใจยังสั่น เมื่อใจจ้องใจ
ตาบอด ตาเรา ทุกข์สุขแบบเรา เท่าเราเท่าเขา
วันหยุดเบาๆ เราคุยกันเบาๆ ก็ฟังเพลงเบาๆ

เมื่อรักอิงแอบ แนบชิดสนิท มันซึ้งจริงๆ
โอ้แม่ยอดหญิงฉันรักเธอจริงๆ ไม่คิดถึงใคร
ถึงตาจะบอด แต่ใจไม่บอด บอกรักกันได้
สองคนคู่ใจ ร้องเพลงไม่ไกล ใก้ลทางม้าลาย

เป็นอยุ่อย่างงี้ ชีวิตสุขขี ชีวีสุขสันต์
อยู่กันทุกวัน หัวใจยังสั่น เมื่อใจจ้องใจ
ตาบอด ตาเรา ทุกข์สุขแบบเรา เท่าเราเท่าเขา
วันหยุดเบาๆ เราคุยกันเบาๆ ก็ฟังเพลงเบาๆ