Lyricist: -   Composer: -

อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ทุกคนจะเย้ยหยามหน้าคุณได้
ใครเขาไม่รู้ ความดีฉันมีแค่ไหน
คุณเท่านั้นที่จะรู้ได้ แต่คนอื่นเขานินทา

อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ฉันคงชวดเชยเหมือนดังเขาว่า
สิ้นแล้วชาตินี้ อาภัพในวาสนา
สุดจะรักและสุดบูชา ต้องจำฝืนลาจากกัน

ปวดใจเหลือข่ม
ชีวิตระทม เปรียบไปคล้ายดังกังหัน
ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ทุกคนหรือนั่น
ทำดีเขายังขวางกั้น เหยียดหยันประณามว่าชั่ว

อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ขอจงสุขเอย อย่ามาหมองมัว
สิ้นแล้วชื่อเสียง จนแม้เพียงเงินติดตัว
คนที่ดีนั้นมีอยู่ทั่ว ส่วนตัวฉันอย่าห่วงเลย


อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ขอจงสุขเอย อย่ามาหมองมัว
สิ้นแล้วชื่อเสียง จนแม้เพียงเงินติดตัว
คนที่ดีนั้นมีอยู่ทั่ว ส่วนตัวฉันอย่าห่วงเลย

อย่ามาคิดถึงฉันเลย

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ทุกคนจะเย้ยหยามหน้าคุณได้
ใครเขาไม่รู้ ความดีฉันมีแค่ไหน
คุณเท่านั้นที่จะรู้ได้ แต่คนอื่นเขานินทา

อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ฉันคงชวดเชยเหมือนดังเขาว่า
สิ้นแล้วชาตินี้ อาภัพในวาสนา
สุดจะรักและสุดบูชา ต้องจำฝืนลาจากกัน

ปวดใจเหลือข่ม
ชีวิตระทม เปรียบไปคล้ายดังกังหัน
ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ทุกคนหรือนั่น
ทำดีเขายังขวางกั้น เหยียดหยันประณามว่าชั่ว

อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ขอจงสุขเอย อย่ามาหมองมัว
สิ้นแล้วชื่อเสียง จนแม้เพียงเงินติดตัว
คนที่ดีนั้นมีอยู่ทั่ว ส่วนตัวฉันอย่าห่วงเลย


อย่า..มาคิดถึงฉันเลย
ขอจงสุขเอย อย่ามาหมองมัว
สิ้นแล้วชื่อเสียง จนแม้เพียงเงินติดตัว
คนที่ดีนั้นมีอยู่ทั่ว ส่วนตัวฉันอย่าห่วงเลย