Lyricist: -   Composer: -

โธ่เอ๋ยแม่นาง นกขมิ้น
เจ้ามาทิ้งถิ่น บินไปอยู่ไหนเล่าเอย
ปล่อยให้เขามาชื่นเชย
ลืมกรงทองของเจ้าเลย ที่เคยระรื่น สุขสันต์

รูปสวยดั่งทอง เขาปั้นแต่ใจเจ้านั้น
ผันแปรไม่แน่ สักวัน หากใครหลง คงโศกศัลย์
ดังกรงทองที่ใส่มัน ผูกพันเป็นแผลตรมฤทัย

โอ้ สาวสวยอย่าเอาเยี่ยงอย่าง
ปลื้มสุขแล้วไม่ควรห่าง จืดจางรักเวียน เปลี่ยนไป
หวังน้ำบ่อหน้าไม่ช้าคงต้องหมองไหม้
เพียงรักช้ำพลาดไป เหลือรอยอาลัยเจ้าจะระทม

หากแม้นไม่มีคนเลี้ยงดูเจ้า
โปรดมาที่เก่า ก่อนเจ้าได้เคยรื่นรมย์
ข้าสิหวัง ยังเฝ้าชม คอยคอยคอยจนช้ำอกตรม
อย่าโลมเฉิดโฉม นกขมิ้น

โอ้ สาวสวยอย่าเอาเยี่ยงอย่าง
ปลื้มสุขแล้วไม่ควรห่าง จืดจางรักเวียน เปลี่ยนไป
หวังน้ำบ่อหน้าไม่ช้าคงต้องหมองไหม้
เพียงรักช้ำพลาดไป เหลือรอยอาลัยเจ้าจะระทม

หากแม้นไม่มีคนเลี้ยงดูเจ้า
โปรดมาที่เก่า ก่อนเจ้าได้เคยรื่นรมย์
ข้าสิหวัง ยังเฝ้าชม คอยคอยคอยจนช้ำอกตรม
อย่าโลมเฉิดโฉม นกขมิ้น

แม่นางนกขมิ้น

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

โธ่เอ๋ยแม่นาง นกขมิ้น
เจ้ามาทิ้งถิ่น บินไปอยู่ไหนเล่าเอย
ปล่อยให้เขามาชื่นเชย
ลืมกรงทองของเจ้าเลย ที่เคยระรื่น สุขสันต์

รูปสวยดั่งทอง เขาปั้นแต่ใจเจ้านั้น
ผันแปรไม่แน่ สักวัน หากใครหลง คงโศกศัลย์
ดังกรงทองที่ใส่มัน ผูกพันเป็นแผลตรมฤทัย

โอ้ สาวสวยอย่าเอาเยี่ยงอย่าง
ปลื้มสุขแล้วไม่ควรห่าง จืดจางรักเวียน เปลี่ยนไป
หวังน้ำบ่อหน้าไม่ช้าคงต้องหมองไหม้
เพียงรักช้ำพลาดไป เหลือรอยอาลัยเจ้าจะระทม

หากแม้นไม่มีคนเลี้ยงดูเจ้า
โปรดมาที่เก่า ก่อนเจ้าได้เคยรื่นรมย์
ข้าสิหวัง ยังเฝ้าชม คอยคอยคอยจนช้ำอกตรม
อย่าโลมเฉิดโฉม นกขมิ้น

โอ้ สาวสวยอย่าเอาเยี่ยงอย่าง
ปลื้มสุขแล้วไม่ควรห่าง จืดจางรักเวียน เปลี่ยนไป
หวังน้ำบ่อหน้าไม่ช้าคงต้องหมองไหม้
เพียงรักช้ำพลาดไป เหลือรอยอาลัยเจ้าจะระทม

หากแม้นไม่มีคนเลี้ยงดูเจ้า
โปรดมาที่เก่า ก่อนเจ้าได้เคยรื่นรมย์
ข้าสิหวัง ยังเฝ้าชม คอยคอยคอยจนช้ำอกตรม
อย่าโลมเฉิดโฉม นกขมิ้น