Lyricist: -   Composer: -

ฉัน เป็นคนบ้านนอกคอกนา
จบการศึกษาจากวงดนตรี เวทีรำวง
ไม่ มีใครมาคอยเสริมส่ง
เล่นอยู่บาร์รำวง ก็คงไม่พ้นโคลนตม

เฝ้า ฝ่าฟันด้วยตัวของตัว
ไม่เคยหวั่นกลัวไม่ง้อใคร แม้ใจระบม
ร้อง เพลงลอยไปตามสายลม
เป็นสื่อผสมในสังคมที่เงินสำคัญ

ไม่ มีเงินก็ไม่มีข่าว
ไม่มีเรื่องราว ของบทเพลงแห่งความหวังดี
ร้อง เพลงมาตั้งสิบกว่าปี
โด่งดังไม่เคยยินดี
ขอมีเพียงคนเข้าใจ

ฉัน ยังคงร้องเพลงไปเรื่อย
จะปวดจะเมื่อยสู้ฝ่าฟัน เพื่อวันฝันใฝ่
ร้อง เพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใส ให้คุณเฮฮาในบาร์รำวง
ร้องเพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใสกับวงจันทราคาลิปโซ่…

ไม่ มีเงินก็ไม่มีข่าว
ไม่มีเรื่องราวของบทเพลงแห่งความหวังดี
ร้อง เพลงมาตั้งสิบกว่าปี
โด่งดังไม่เคยยินดี
ขอมีเพียงคนเข้าใจ

ฉัน ยังคงร้องเพลงไปเรื่อย
จะปวดจะเมื่อยสู้ฝ่าฟัน เพื่อวันฝันใฝ่
ร้อง เพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใส ให้คุณเฮฮาในบาร์รำวง
ร้องเพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใสกับวงจันทราคาลิปโซ่…

จันทราคาลิปโซ่

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ฉัน เป็นคนบ้านนอกคอกนา
จบการศึกษาจากวงดนตรี เวทีรำวง
ไม่ มีใครมาคอยเสริมส่ง
เล่นอยู่บาร์รำวง ก็คงไม่พ้นโคลนตม

เฝ้า ฝ่าฟันด้วยตัวของตัว
ไม่เคยหวั่นกลัวไม่ง้อใคร แม้ใจระบม
ร้อง เพลงลอยไปตามสายลม
เป็นสื่อผสมในสังคมที่เงินสำคัญ

ไม่ มีเงินก็ไม่มีข่าว
ไม่มีเรื่องราว ของบทเพลงแห่งความหวังดี
ร้อง เพลงมาตั้งสิบกว่าปี
โด่งดังไม่เคยยินดี
ขอมีเพียงคนเข้าใจ

ฉัน ยังคงร้องเพลงไปเรื่อย
จะปวดจะเมื่อยสู้ฝ่าฟัน เพื่อวันฝันใฝ่
ร้อง เพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใส ให้คุณเฮฮาในบาร์รำวง
ร้องเพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใสกับวงจันทราคาลิปโซ่…

ไม่ มีเงินก็ไม่มีข่าว
ไม่มีเรื่องราวของบทเพลงแห่งความหวังดี
ร้อง เพลงมาตั้งสิบกว่าปี
โด่งดังไม่เคยยินดี
ขอมีเพียงคนเข้าใจ

ฉัน ยังคงร้องเพลงไปเรื่อย
จะปวดจะเมื่อยสู้ฝ่าฟัน เพื่อวันฝันใฝ่
ร้อง เพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใส ให้คุณเฮฮาในบาร์รำวง
ร้องเพลงเชียร์เพื่อชีวิตใหม่
ให้โลกสดใสกับวงจันทราคาลิปโซ่…