Lyricist: -   Composer: -

รัก รัก เธอเสมอรักเธอไม่เคยจะปันให้ใคร
รักกันก็ควรมีความเข้าใจรักใครอีกคนไม่ไหวฉันมีเธอ
พร้อม ฉันพร้อมจะเดินจับมือเธอนั้นไม่เคยจะหวั่น
ในใจก็รู้ว่าเรามีกัน ไม่ว่าวันไหนก็จะไม่ปล่อยมือ

รู้ ว่าเธอนั้นก็คงหวั่นใจ เวลาที่ฉันห่าง
เธอคงคิดกังวลไปไกล อยากให้รู้ไม่เคยมีใคร ทำให้ฉัน

คิดถึงทุกวัน ห่างกันไม่นานเท่าไหร่
จิตใจของฉันก็กระวนกระวาย ใจมันหาย
ฉันแค่คิดว่าฉันรู้สึก ข้างในภายในจิตใจก็รู้สึก เธอเป็นอย่างฉันใช่รึเปล่า

คิดถึงเพียงแค่เธอ ขนาดหลับฝันก็ยังคงเจอ
ห่างกันผวาต้องนอนละเมอ เรียกเพียงชื่อเธอ ไม่เคยเรียกชื่อใคร
แม้ในความเป็นจริง ห่างกันเธอฉันไม่เคยข้ามวัน
สิ่งเดียวสิ่งนั้นที่ต้องการมัน แค่เธอกับฉันไม่มีวันห่างไกล
อยากรู้ ว่าเธอมีอาการยังไง ต่างจากฉันที่ได้พูดไป
หรือว่าเป็นอย่างเดียวกันเธออย่าเก็บไว้

คิดถึงทุกวัน ห่างกันไม่นานเท่าไหร่
จิตใจของฉันก็กระวนกระวายใจมันหาย
ฉันแค่คิดว่าฉันรู้สึก ข้างในภายในจิตใจก็รู้สึก อยากจะรู้

ว่าเธอจะคิดเหมือนกันเปล่า ห่างกันไม่นานก็เหงา
อยากรู้ว่าความจริงในใจจากเขา ว่าเราต่างคนจะเป็นเหมือนกันไหม
เผื่อวันเวลาที่เราไม่เข้าใจ แต่ส่วนลึกภายในจิตใจ พูดว่าไง
สุดท้ายก็คือรักกัน สุดท้ายคือฉันรักเธอ

เหมือนกันหรือเปล่า

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

รัก รัก เธอเสมอรักเธอไม่เคยจะปันให้ใคร
รักกันก็ควรมีความเข้าใจรักใครอีกคนไม่ไหวฉันมีเธอ
พร้อม ฉันพร้อมจะเดินจับมือเธอนั้นไม่เคยจะหวั่น
ในใจก็รู้ว่าเรามีกัน ไม่ว่าวันไหนก็จะไม่ปล่อยมือ

รู้ ว่าเธอนั้นก็คงหวั่นใจ เวลาที่ฉันห่าง
เธอคงคิดกังวลไปไกล อยากให้รู้ไม่เคยมีใคร ทำให้ฉัน

คิดถึงทุกวัน ห่างกันไม่นานเท่าไหร่
จิตใจของฉันก็กระวนกระวาย ใจมันหาย
ฉันแค่คิดว่าฉันรู้สึก ข้างในภายในจิตใจก็รู้สึก เธอเป็นอย่างฉันใช่รึเปล่า

คิดถึงเพียงแค่เธอ ขนาดหลับฝันก็ยังคงเจอ
ห่างกันผวาต้องนอนละเมอ เรียกเพียงชื่อเธอ ไม่เคยเรียกชื่อใคร
แม้ในความเป็นจริง ห่างกันเธอฉันไม่เคยข้ามวัน
สิ่งเดียวสิ่งนั้นที่ต้องการมัน แค่เธอกับฉันไม่มีวันห่างไกล
อยากรู้ ว่าเธอมีอาการยังไง ต่างจากฉันที่ได้พูดไป
หรือว่าเป็นอย่างเดียวกันเธออย่าเก็บไว้

คิดถึงทุกวัน ห่างกันไม่นานเท่าไหร่
จิตใจของฉันก็กระวนกระวายใจมันหาย
ฉันแค่คิดว่าฉันรู้สึก ข้างในภายในจิตใจก็รู้สึก อยากจะรู้

ว่าเธอจะคิดเหมือนกันเปล่า ห่างกันไม่นานก็เหงา
อยากรู้ว่าความจริงในใจจากเขา ว่าเราต่างคนจะเป็นเหมือนกันไหม
เผื่อวันเวลาที่เราไม่เข้าใจ แต่ส่วนลึกภายในจิตใจ พูดว่าไง
สุดท้ายก็คือรักกัน สุดท้ายคือฉันรักเธอ