Lyricist: 李雋青   Composer: 服部良一

说不出的快活

☆★

你看我 我看你 你看我 几时 我有这么高兴过
你看我 我看你 你看我 几时 我有这么得意过

你可不必问我 这么高兴 这么得意 这么快活 到底为什么
就是你来问我 我也不想 我也不能 我也不会 老实对你说

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

一定要我说 也不过模模糊糊 迷迷惑惑 Ja-Jam Bo
还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo...
JA-Jam bo..
☆★

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

一定要我说 也不过模模糊糊 迷迷惑惑 Ja-Jam Bo
还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo...
JA-Jam bo....

说不出的快活

Preview Open KKBOX

Lyricist: 李雋青   Composer: 服部良一

说不出的快活

☆★

你看我 我看你 你看我 几时 我有这么高兴过
你看我 我看你 你看我 几时 我有这么得意过

你可不必问我 这么高兴 这么得意 这么快活 到底为什么
就是你来问我 我也不想 我也不能 我也不会 老实对你说

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

一定要我说 也不过模模糊糊 迷迷惑惑 Ja-Jam Bo
还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo...
JA-Jam bo..
☆★

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

一定要我说 也不过模模糊糊 迷迷惑惑 Ja-Jam Bo
还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo..

还是别管我 也可以免得讨厌 免得啰唆 Ja-Jam Bo

JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-JA-Jam bo JA-Jam bo...
JA-Jam bo....