Lyricist: -   Composer: -

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

ร้องเป็นบทเพลงให้นึกถึงความหลัง
จำได้ไหมในวัยมันๆ เราเป็นอย่างไรบ้าง

คุยกันทั้งคืนทั้งวัน คุยกันไม่มีระอา
ฉันเมาแล้วอ๊วกเหมือนหมา แกยังคอยเช็ดให้

แกเคยร่วมเคียงคู่อยู่กับฉัน เราสู้ตาย
แล้วแกก็ต้องมาจมตีนตายพร้อมคำหยามหยั่น
ว่าเราแรงควายสมองหมา ทั้งฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราแรงควายสมองหมา ทั้งฟังทั้งน้ำตา

โอ้เพื่อนเอ๋ย…อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกเคยร่วมเคียงคู่อยู่กับฉัน เราสู้ตาย
แล้วแกต้องมาจมตีนตายพร้อมคำหยามหยั่น
ว่าเราแรงควายสมองควาย ทั้งฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราแรงควายสมองควาย ทั้งฟังทั้งน้ำตา

โอ้เพื่อนเอ๋ย…อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไรดี
โอ้เพื่อนเอ๋ย…อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน
แกจะไปทาง แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน
ดา ด่า ด๊า ดา ด๊า ด้า ดา ด๋า
ดา ดา ดา ด่า ดา
ดา ด่า ด๊า ดา ด๊า ด้า ดา ด๋า ดา ดา

แกเพื่อนฉัน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

ร้องเป็นบทเพลงให้นึกถึงความหลัง
จำได้ไหมในวัยมันๆ เราเป็นอย่างไรบ้าง

คุยกันทั้งคืนทั้งวัน คุยกันไม่มีระอา
ฉันเมาแล้วอ๊วกเหมือนหมา แกยังคอยเช็ดให้

แกเคยร่วมเคียงคู่อยู่กับฉัน เราสู้ตาย
แล้วแกก็ต้องมาจมตีนตายพร้อมคำหยามหยั่น
ว่าเราแรงควายสมองหมา ทั้งฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราแรงควายสมองหมา ทั้งฟังทั้งน้ำตา

โอ้เพื่อนเอ๋ย…อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน

แกเคยร่วมเคียงคู่อยู่กับฉัน เราสู้ตาย
แล้วแกต้องมาจมตีนตายพร้อมคำหยามหยั่น
ว่าเราแรงควายสมองควาย ทั้งฟังทั้งน้ำตา
ว่าเราแรงควายสมองควาย ทั้งฟังทั้งน้ำตา

โอ้เพื่อนเอ๋ย…อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไรดี
โอ้เพื่อนเอ๋ย…อยากย้อนเวลาเหลือเกิน
ความผิดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไรดี

แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน
แกจะไปทาง แกจะทำอะไร
ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า
เพราะแกเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน
ดา ด่า ด๊า ดา ด๊า ด้า ดา ด๋า
ดา ดา ดา ด่า ดา
ดา ด่า ด๊า ดา ด๊า ด้า ดา ด๋า ดา ดา