Lyricist: -   Composer: -

หลั่งน้ำตานอง เพราะพี่ทำน้องให้ตรม
หลอกเชยชม แล้วเฉยชา
แรกๆ รักกันลั่นวาจา จะรักกันจนกว่า ชีวาวาย

พอน้องชื่นชม เพราะหวังรักห่ม ใจสาว
ความปวดร้าว ก็กล้ำกราย เขาชิม เขาชม เขาสมใจ
เขาก็แหนงหน่าย ไม่เหลียว มอง

กี่ล้านความหวงแหน กี่แสนความห่วงใย
กี่หมื่นกำลังใจ แล้วที่พี่ได้ จากน้อง
ผลลัพธ์กลับช้ำน้ำตานอง ไม่อาจเรียกร้อง เอาคืน

ดีแล้ว อย่ามา ทำตีสองหน้า กับฉัน
นึกว่าหลับฝันไม่ยั่งยืน ที่เจ็บที่ช้ำทีกล้ำกลืน
นึกว่าโยนฟืน เข้ากองไฟ

กี่ล้านความหวงแหน กี่แสนความห่วงใย
กี่หมื่นกำลังใจ แล้วที่พี่ได้ จากน้อง
ผลลัพธ์กลับช้ำน้ำตานอง ไม่อาจเรียกร้องเอาคืน

ดีแล้ว อย่ามา ทำตีสองหน้า กับฉัน
นึกว่าหลับฝันไม่ยั่งยืน ที่เจ็บที่ช้ำทีกล้ำกลืน
นึกว่าโยนฟืน เข้ากองไฟ

โยนฟืนเข้ากองไฟ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

หลั่งน้ำตานอง เพราะพี่ทำน้องให้ตรม
หลอกเชยชม แล้วเฉยชา
แรกๆ รักกันลั่นวาจา จะรักกันจนกว่า ชีวาวาย

พอน้องชื่นชม เพราะหวังรักห่ม ใจสาว
ความปวดร้าว ก็กล้ำกราย เขาชิม เขาชม เขาสมใจ
เขาก็แหนงหน่าย ไม่เหลียว มอง

กี่ล้านความหวงแหน กี่แสนความห่วงใย
กี่หมื่นกำลังใจ แล้วที่พี่ได้ จากน้อง
ผลลัพธ์กลับช้ำน้ำตานอง ไม่อาจเรียกร้อง เอาคืน

ดีแล้ว อย่ามา ทำตีสองหน้า กับฉัน
นึกว่าหลับฝันไม่ยั่งยืน ที่เจ็บที่ช้ำทีกล้ำกลืน
นึกว่าโยนฟืน เข้ากองไฟ

กี่ล้านความหวงแหน กี่แสนความห่วงใย
กี่หมื่นกำลังใจ แล้วที่พี่ได้ จากน้อง
ผลลัพธ์กลับช้ำน้ำตานอง ไม่อาจเรียกร้องเอาคืน

ดีแล้ว อย่ามา ทำตีสองหน้า กับฉัน
นึกว่าหลับฝันไม่ยั่งยืน ที่เจ็บที่ช้ำทีกล้ำกลืน
นึกว่าโยนฟืน เข้ากองไฟ