Lyricist: -   Composer: -

ชื่อยายพร แกนอน ใต้ต้นหูกวาง
อยู่ข้างทาง รถไฟ ใกล้ๆ ถานี
ห้วยแถลง แถ ลง ช่วยส่งแกที
นาย ถานี บอกว่าแกบ้า ผู้ชาย

เริ่มเรื่องราว ยามหนาว ซังข้าวไหวเอน
หนุ่มหน้าเป็น พรเห็น เขาเป็น คนดี
ให้ชื่นชม ดอกจาน ถึงบ้าน วัน นี้
ข้างถานี รถไฟ ใต้ต้นหูกวาง

ตา....ก็เตือนแล้ว
ยาย ก็สั่งสอน
พ่อแม่ เอ็งยังไม่คอน
แล้วคนอื่น เขารึจะมาสั่งสอน

อีพร คอยได้ ก็คอยไป
อีพร คอยได้ ก็คอยไป
อีพร คอยได้ มันก็คอย คอย… คอย คอย

ห้วยแถลง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ชื่อยายพร แกนอน ใต้ต้นหูกวาง
อยู่ข้างทาง รถไฟ ใกล้ๆ ถานี
ห้วยแถลง แถ ลง ช่วยส่งแกที
นาย ถานี บอกว่าแกบ้า ผู้ชาย

เริ่มเรื่องราว ยามหนาว ซังข้าวไหวเอน
หนุ่มหน้าเป็น พรเห็น เขาเป็น คนดี
ให้ชื่นชม ดอกจาน ถึงบ้าน วัน นี้
ข้างถานี รถไฟ ใต้ต้นหูกวาง

ตา....ก็เตือนแล้ว
ยาย ก็สั่งสอน
พ่อแม่ เอ็งยังไม่คอน
แล้วคนอื่น เขารึจะมาสั่งสอน

อีพร คอยได้ ก็คอยไป
อีพร คอยได้ ก็คอยไป
อีพร คอยได้ มันก็คอย คอย… คอย คอย