Lyricist: -   Composer: -

ก่อนเคย เคยรักกันปานดวงใจ
พอรู้เธอมาเปลี่ยนแปรไป ดั่งดวงใจจะขาดรอน ๆ
เธอลืมฉันลง ไม่มั่นคงเหมือนดังแต่ก่อน
แฝงไว้ด้วยใจกะล่อน ยอกย้อนหัวใจไม่จริง

หลอกฉัน เธอนั้นรักเพียงลม ๆ
ความรักเธอเหมือนดั่งยาขม
ฉันต้องตรมเพราะคารมหญิง
เธอแจกหัวใจให้กับชายไม่เคยประวิง

หัวใจไม่เคยหยุดนิ่ง รักจริงไม่มีให้ไคร
วังเวงเหว่ว้า รักเธอเท่าฟ้า แต่เธอกลับมาทำลาย
เสียแรงรักเธอ แต่เธอไม่เคยเห็นใจ
ไปมีคู่ควงคนใหม่ ทิ้งไปไม่หวนคืนมา

จากกัน แล้วไกลแสนไกล
เธอไม่ได้รักจริงจากใจ เหมือนใครเขาปรารถนา
หวังรักหวานชื่น ต้องกล้ำกลืนขมขื่นเรื่อยมา
หากแม้นว่ามีชาติหน้า ขออย่าพบคนหลายใจ

จากกัน แล้วไกลแสนไกล
เธอไม่ได้รักจริงจากใจ เหมือนใครเขาปรารถนา
หวังรักหวานชื่น ต้องกล้ำกลืนขมขื่นเรื่อยมา
หากแม้นว่ามีชาติหน้า ขออย่าพบคนหลายใจ

ความรักเหมือนยาขม

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ก่อนเคย เคยรักกันปานดวงใจ
พอรู้เธอมาเปลี่ยนแปรไป ดั่งดวงใจจะขาดรอน ๆ
เธอลืมฉันลง ไม่มั่นคงเหมือนดังแต่ก่อน
แฝงไว้ด้วยใจกะล่อน ยอกย้อนหัวใจไม่จริง

หลอกฉัน เธอนั้นรักเพียงลม ๆ
ความรักเธอเหมือนดั่งยาขม
ฉันต้องตรมเพราะคารมหญิง
เธอแจกหัวใจให้กับชายไม่เคยประวิง

หัวใจไม่เคยหยุดนิ่ง รักจริงไม่มีให้ไคร
วังเวงเหว่ว้า รักเธอเท่าฟ้า แต่เธอกลับมาทำลาย
เสียแรงรักเธอ แต่เธอไม่เคยเห็นใจ
ไปมีคู่ควงคนใหม่ ทิ้งไปไม่หวนคืนมา

จากกัน แล้วไกลแสนไกล
เธอไม่ได้รักจริงจากใจ เหมือนใครเขาปรารถนา
หวังรักหวานชื่น ต้องกล้ำกลืนขมขื่นเรื่อยมา
หากแม้นว่ามีชาติหน้า ขออย่าพบคนหลายใจ

จากกัน แล้วไกลแสนไกล
เธอไม่ได้รักจริงจากใจ เหมือนใครเขาปรารถนา
หวังรักหวานชื่น ต้องกล้ำกลืนขมขื่นเรื่อยมา
หากแม้นว่ามีชาติหน้า ขออย่าพบคนหลายใจ