Lyricist:    Composer:

ฝัน ไปสุดฟ้าหนึ่งคนกล้า ไล่ตามฝัน
ใจเกินร้อย ร้อยเป็นเดิมพันพรุ่งนี้ฝัน จะกลับมา
เหนื่อยยาก อ่อนล้ากว่าจะคว้า ได้ดังหวัง
ต้องจริงจัง ตั้งใจมั่น ร่วมคว้าฝัน ให้ใจเรา

วันนี้ฝันเป็นจริงเช่นใจ ผู้ใฝ่งาม
วันนี้ฟ้ากว้างกระหึ่มเสียงเพลง ชาติไทย
หัวใจเต้น ตามฝันให้สุดฟ้า
เหงื่อที่ไหลบ่า แบกหวังมา ล้านคนไทย
ใจเป็นล้านดวงเกี่ยวเป็นพวง ร้อยมาลัย
ให้สุขใด ในโลกล้วน ไม่เทียบทัน

วันนี้ฝันเป็นจริงเช่นใจ ผู้ใฝ่งาม
วันนี้ฟ้ากว้างกระหึ่มเสียงเพลง ชาติไทย
หัวใจเต้น ตามฝันให้สุดฟ้า
เหงื่อที่ไหลบ่า แบกหวังมา ล้านคนไทย
ใจเป็นล้านดวงเกี่ยวเป็นพวง ร้อยมาลัย
ให้สุขใด ในโลกล้วน ไม่เทียบทัน

ฝันผู้ใฝ่ดีโลกเรานี้ มีความฝัน
ใจเกินร้อย ร้อยเป็นเดิมพัน ร่วมคว้าฝัน ให้ใจเรา

ใจเกินร้อย

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

ฝัน ไปสุดฟ้าหนึ่งคนกล้า ไล่ตามฝัน
ใจเกินร้อย ร้อยเป็นเดิมพันพรุ่งนี้ฝัน จะกลับมา
เหนื่อยยาก อ่อนล้ากว่าจะคว้า ได้ดังหวัง
ต้องจริงจัง ตั้งใจมั่น ร่วมคว้าฝัน ให้ใจเรา

วันนี้ฝันเป็นจริงเช่นใจ ผู้ใฝ่งาม
วันนี้ฟ้ากว้างกระหึ่มเสียงเพลง ชาติไทย
หัวใจเต้น ตามฝันให้สุดฟ้า
เหงื่อที่ไหลบ่า แบกหวังมา ล้านคนไทย
ใจเป็นล้านดวงเกี่ยวเป็นพวง ร้อยมาลัย
ให้สุขใด ในโลกล้วน ไม่เทียบทัน

วันนี้ฝันเป็นจริงเช่นใจ ผู้ใฝ่งาม
วันนี้ฟ้ากว้างกระหึ่มเสียงเพลง ชาติไทย
หัวใจเต้น ตามฝันให้สุดฟ้า
เหงื่อที่ไหลบ่า แบกหวังมา ล้านคนไทย
ใจเป็นล้านดวงเกี่ยวเป็นพวง ร้อยมาลัย
ให้สุขใด ในโลกล้วน ไม่เทียบทัน

ฝันผู้ใฝ่ดีโลกเรานี้ มีความฝัน
ใจเกินร้อย ร้อยเป็นเดิมพัน ร่วมคว้าฝัน ให้ใจเรา