Lyricist:    Composer:

แต่ก่อนแต่ไร หัวใจกล้าแกร่ง
ใจเคยเข้มแข็ง เหมือนแท่งเหล็กหนา
ชาย ตามตื้อตามจีบเรื่อยมา
ฉัน ไม่เคยนำพา เก็บ เอามาสนใจ

แต่มาวันนี้ เห็นทีใจแตก
เจอเขาครั้งแรก หัวใจอ่อนไหว
ชายคนนี้มีดีอะไร เจอหน้ากันทีไร
หัวใจสั่นรัว

โอ้ใจเอ๋ยใจ ทำไม ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เพียง เขา ยิ้มยั่ว ก็เผลอตัว รักเขาแล้วซี

แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยใจอ่อน
ไยจึงรุ่มร้อน สิ้นแรงหลีกลี้
ดัง เหล็กแข็ง โดนไฟนะซิ
ไม่ทันเอาค้อนทุบตี ก็ อ่อนไปเอง

โอ้ใจเอ๋ยใจ ทำไม ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เพียง เขา ยิ้มยั่ว ก็เผลอตัว รักเขาแล้วซี

แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยใจอ่อน
ไยจึงรุ่มร้อน สิ้นแรงหลีกลี้
ดัง เหล็กแข็ง โดนไฟนะซิ
ไม่ทันเอาค้อนทุบตี ก็ อ่อนไปเอง

ใจอ่อน

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

แต่ก่อนแต่ไร หัวใจกล้าแกร่ง
ใจเคยเข้มแข็ง เหมือนแท่งเหล็กหนา
ชาย ตามตื้อตามจีบเรื่อยมา
ฉัน ไม่เคยนำพา เก็บ เอามาสนใจ

แต่มาวันนี้ เห็นทีใจแตก
เจอเขาครั้งแรก หัวใจอ่อนไหว
ชายคนนี้มีดีอะไร เจอหน้ากันทีไร
หัวใจสั่นรัว

โอ้ใจเอ๋ยใจ ทำไม ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เพียง เขา ยิ้มยั่ว ก็เผลอตัว รักเขาแล้วซี

แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยใจอ่อน
ไยจึงรุ่มร้อน สิ้นแรงหลีกลี้
ดัง เหล็กแข็ง โดนไฟนะซิ
ไม่ทันเอาค้อนทุบตี ก็ อ่อนไปเอง

โอ้ใจเอ๋ยใจ ทำไม ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เพียง เขา ยิ้มยั่ว ก็เผลอตัว รักเขาแล้วซี

แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยใจอ่อน
ไยจึงรุ่มร้อน สิ้นแรงหลีกลี้
ดัง เหล็กแข็ง โดนไฟนะซิ
ไม่ทันเอาค้อนทุบตี ก็ อ่อนไปเอง