Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาถึงสูตรคูณแม่ 10 กันแล้วนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

10 คูณ 1 เท่ากับ 10
10 คูณ 2 เป็น 20
10 คูณ 3 เป็น 30
10 คูณ 4 เป็น 40
10 คูณ 5 เป็น 50
10 คูณ 6 เป็น 60
10 คูณ 7 เป็น 70
10 คูณ 8 เป็น 80
10 คูณ 9 เป็น 90
10 คูณ 10 เท่ากับ 100
10 คูณ 11 เป็น 110
10 คูณ 12 เป็น 120

สูตรคูณแม่, Pt. 10

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาถึงสูตรคูณแม่ 10 กันแล้วนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

10 คูณ 1 เท่ากับ 10
10 คูณ 2 เป็น 20
10 คูณ 3 เป็น 30
10 คูณ 4 เป็น 40
10 คูณ 5 เป็น 50
10 คูณ 6 เป็น 60
10 คูณ 7 เป็น 70
10 คูณ 8 เป็น 80
10 คูณ 9 เป็น 90
10 คูณ 10 เท่ากับ 100
10 คูณ 11 เป็น 110
10 คูณ 12 เป็น 120