Lyricist: -   Composer: -

ผมอยู่ชายแดน มันแสน เดียวดาย
อําเภอด่านซ้าย ไกลลิบสุดตา มองไปทางไหนใจเศร้า
เห็นแต่ภูเขาขอบฟ้า เสียงนกกากู่ร้องก้องไพร
ผมเผ้าหนวดเครายาวคลุ้มรุงรัง ขี้เกลือขึ้นหลัง
เหม็นเหลือ เหงื่อไคล ไม่เคยอาบน้ำ เดือนกว่า
ร้อนแดดหนาวฟ้า ทนไหว เพื่อให้ชาติไทยงดงาม

ด่านซ้ายชายแดนแม้นเมืองหน้าด่าน
ตํารวจทหาร พลีชีพป้องแดนสยาม
ท่านกินไข่ดาวหมูแฮม ผมกินข้าวแห้งแช่น้ำ
นั่งเวรอยู่ยามมันหนาว เสียงก้องลูกปืน แทนเสียงดนตรี
ดั่งมีภูตผี มาร้องเพลงยาว อยู่เวรโคนไม้ ใกล้สว่าง
หนาวหยดน้ำค้างใจหนาว อยากดมแก้มสาวสักที

เสียงก้องลูกปืน แทนเสียงดนตรี
ดั่งมีภูตผี มาร้องเพลงยาว อยู่เวรโคนไม้ ใกล้สว่าง
หนาวหยดน้ำค้างใจหนาว อยากดมแก้มสาวสักที

สุดทางที่ด่านซ้าย

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ผมอยู่ชายแดน มันแสน เดียวดาย
อําเภอด่านซ้าย ไกลลิบสุดตา มองไปทางไหนใจเศร้า
เห็นแต่ภูเขาขอบฟ้า เสียงนกกากู่ร้องก้องไพร
ผมเผ้าหนวดเครายาวคลุ้มรุงรัง ขี้เกลือขึ้นหลัง
เหม็นเหลือ เหงื่อไคล ไม่เคยอาบน้ำ เดือนกว่า
ร้อนแดดหนาวฟ้า ทนไหว เพื่อให้ชาติไทยงดงาม

ด่านซ้ายชายแดนแม้นเมืองหน้าด่าน
ตํารวจทหาร พลีชีพป้องแดนสยาม
ท่านกินไข่ดาวหมูแฮม ผมกินข้าวแห้งแช่น้ำ
นั่งเวรอยู่ยามมันหนาว เสียงก้องลูกปืน แทนเสียงดนตรี
ดั่งมีภูตผี มาร้องเพลงยาว อยู่เวรโคนไม้ ใกล้สว่าง
หนาวหยดน้ำค้างใจหนาว อยากดมแก้มสาวสักที

เสียงก้องลูกปืน แทนเสียงดนตรี
ดั่งมีภูตผี มาร้องเพลงยาว อยู่เวรโคนไม้ ใกล้สว่าง
หนาวหยดน้ำค้างใจหนาว อยากดมแก้มสาวสักที