Lyricist: -   Composer: -

จดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้ากานดา
นี่ก็ตั้งหลายเพลา เหตุใดขวัญตาจึงไม่ส่งข่าว
จากใจรำพันพี่เฝ้าเขียนมันจนยืดยาว
หรือว่ารังเกียจลายมือแม่สาว ไม่สวยเลยเจ้า ไม่สนใจ

จดหมายแทนใจที่พี่ส่งไปให้คนงาม เขียนด้วยดินสอสีดำ
บทกลอนเนื้อความคงไม่เท่าไหร่
ถ้อยคำไม่หวานเหมือนดั่งน้ำตาลอันซ่านใจ
หรือว่ารังเกียจพี่จนใช่ไหม ขวัญใจจึงไม่มามอง

หรือว่ามีลูกชายกำนัน มาผูกมาพันหมายมั่นเนื้อทอง
หรือว่ามีผู้หมวดและผู้กอง เอาแหวนเพชรมาจอง
เอาแหวนทองมาหมั้น

จดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้ายาหยี
เมื่อแรมเดือนสามพอดี ไม่ตอบซักทีใจพี่ป่วนปั่น
อย่าปล่อยให้หลงหรือเฝ้าพะวงเลยนงคราญ
หัวใจของชายจนๆเช่นฉัน รักใครมั่นมิมีวันลืม

หรือว่ามีลูกชายกำนัน มาผูกมาพันหมายมั่นเนื้อทอง
หรือว่ามีผู้หมวดและผู้กอง เอาแหวนเพชรมาจอง
เอาแหวนทองมาหมั้น

จดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้ายาหยี
เมื่อแรมเดือนสามพอดี ไม่ตอบซักทีใจพี่ป่วนปั่น
อย่าปล่อยให้หลงหรือเฝ้าพะวงเลยนงคราญ
หัวใจของชายจนๆเช่นฉัน รักใครมั่นมิมีวันลืม

จดหมายบรรยายรัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

จดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้ากานดา
นี่ก็ตั้งหลายเพลา เหตุใดขวัญตาจึงไม่ส่งข่าว
จากใจรำพันพี่เฝ้าเขียนมันจนยืดยาว
หรือว่ารังเกียจลายมือแม่สาว ไม่สวยเลยเจ้า ไม่สนใจ

จดหมายแทนใจที่พี่ส่งไปให้คนงาม เขียนด้วยดินสอสีดำ
บทกลอนเนื้อความคงไม่เท่าไหร่
ถ้อยคำไม่หวานเหมือนดั่งน้ำตาลอันซ่านใจ
หรือว่ารังเกียจพี่จนใช่ไหม ขวัญใจจึงไม่มามอง

หรือว่ามีลูกชายกำนัน มาผูกมาพันหมายมั่นเนื้อทอง
หรือว่ามีผู้หมวดและผู้กอง เอาแหวนเพชรมาจอง
เอาแหวนทองมาหมั้น

จดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้ายาหยี
เมื่อแรมเดือนสามพอดี ไม่ตอบซักทีใจพี่ป่วนปั่น
อย่าปล่อยให้หลงหรือเฝ้าพะวงเลยนงคราญ
หัวใจของชายจนๆเช่นฉัน รักใครมั่นมิมีวันลืม

หรือว่ามีลูกชายกำนัน มาผูกมาพันหมายมั่นเนื้อทอง
หรือว่ามีผู้หมวดและผู้กอง เอาแหวนเพชรมาจอง
เอาแหวนทองมาหมั้น

จดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้ายาหยี
เมื่อแรมเดือนสามพอดี ไม่ตอบซักทีใจพี่ป่วนปั่น
อย่าปล่อยให้หลงหรือเฝ้าพะวงเลยนงคราญ
หัวใจของชายจนๆเช่นฉัน รักใครมั่นมิมีวันลืม