Lyricist: -   Composer: -

มองเขาเต้นรำ เป็นสุขกันกลางฟลอร์
ฉันมานั่งน้ำตาคลอ ฉันมานั่งน้ำตาคลอ คู่พะนอข้างกายไม่มี

ฉันเป็นหญิงหม่น เคยถูกคนรักลวงย่ำยี
ไม่มีใครสนใจเลยนี่ ไม่มีใครสนใจเลยนี่ ช้ำฤดี ฉันนี่มีกรรม

คน รักเคยชื่น เป็นอื่นไป ใจดำ
เหมือนฟืน ที่ไฟไหม้ลาม
เหมือนฟืน ที่ไฟไหม้ลาม
ไม่มีความหวังคืนกลับมา

น้ำคำเอื้อนเอ่ย รักเฉลยกลายเป็นน้ำตา
เมื่อทำดีแล้วไม่มีค่า เมื่อทำดีแล้วไม่มีค่า
มาซิมาลองสู้ อีกหน

มองหารักใหม่ หญิงหม่นใครจะสน
ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น
เสี่ยงอีกหน ขอทนอดสู

ถึงตัวฉันหม่น ใจอับจน ขาดคนเหลียวดู
หากมีใครสนใจเคียงคู่ หากมีใครสนใจเคียงคู่
ลองรักดู ใจซื่อบูชา

มองหารักใหม่ หญิงหม่นใครจะสน
ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น
เสี่ยงอีกหน ขอทนอดสู

ถึงตัวฉันหม่น ใจอับจน ขาดคนเหลียวดู
หากมีใครสนใจเคียงคู่ หากมีใครสนใจเคียงคู่
ลองรักดู ใจซื่อบูชา

หัวใจหญิงหม่น

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มองเขาเต้นรำ เป็นสุขกันกลางฟลอร์
ฉันมานั่งน้ำตาคลอ ฉันมานั่งน้ำตาคลอ คู่พะนอข้างกายไม่มี

ฉันเป็นหญิงหม่น เคยถูกคนรักลวงย่ำยี
ไม่มีใครสนใจเลยนี่ ไม่มีใครสนใจเลยนี่ ช้ำฤดี ฉันนี่มีกรรม

คน รักเคยชื่น เป็นอื่นไป ใจดำ
เหมือนฟืน ที่ไฟไหม้ลาม
เหมือนฟืน ที่ไฟไหม้ลาม
ไม่มีความหวังคืนกลับมา

น้ำคำเอื้อนเอ่ย รักเฉลยกลายเป็นน้ำตา
เมื่อทำดีแล้วไม่มีค่า เมื่อทำดีแล้วไม่มีค่า
มาซิมาลองสู้ อีกหน

มองหารักใหม่ หญิงหม่นใครจะสน
ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น
เสี่ยงอีกหน ขอทนอดสู

ถึงตัวฉันหม่น ใจอับจน ขาดคนเหลียวดู
หากมีใครสนใจเคียงคู่ หากมีใครสนใจเคียงคู่
ลองรักดู ใจซื่อบูชา

มองหารักใหม่ หญิงหม่นใครจะสน
ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น ช้ำอีกจะหลีกให้พ้น
เสี่ยงอีกหน ขอทนอดสู

ถึงตัวฉันหม่น ใจอับจน ขาดคนเหลียวดู
หากมีใครสนใจเคียงคู่ หากมีใครสนใจเคียงคู่
ลองรักดู ใจซื่อบูชา