Lyricist: 農夫   Composer: C君


就算当你已经老咗 就算当我无哂火
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗
就算一切无乜结果 都起码记住大家疯癫过

你好难同人分享 或者你既知音只有你套音响
有时可能怀疑得你一个欣赏
得你rap along rap到天光
你好难同人解释 点解心入面团火无俾人踩熄
因为你从来唔孤单 有几多负责
背脊有我帮你顶哂

就算我地无拜过关帝 一样拥有兄弟咁既关系
就算今日逛低 听日再黎
只手举高过 驶乜惊举错
就算春夏秋冬 都输人唔输阵容 就算无样无胸 都一样钟意起哄
就算短短几分钟 都足够分享感动 就算得你一个观众

就算当你已经老咗 就算当我无哂火
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗
就算一切无乜结果 都起码记住大家疯癫过

一眨眼你已经大个 失败过 乜野都挨过
今日至知封麈既CD 有全新既意义
终于都知道粒粒皆辛苦
或者你既想法系有啲奇怪 由细到大仿佛讲乜无人理解
世界告诫 你咪过界 你错哂
不不怕 I believe u can fly

乜野缘故 我地一见如故 每次我讲古
多得你欢呼 其他人既喜恶 我理得佢死噜
得你一个嗌都动听
就算话边首系抄歌 边首系翻炒货 边首系胶歌 小儿科 似儿歌
唔理得咁多 因为 每一首歌都真系
我地特别为你而写既

就算当你已经老咗 就算当我无哂火
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗 就算一切无乜结果
都起码记住大家疯癫过 就算当你已经老咗

就算当我无哂火 就当当晚唱呢只歌
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗 就算一切无乜结果
都起码记住大家疯癫过 当你已经老咗
就算当我无哂火 就当当晚唱呢只歌
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗 就算一切无乜结果
都起码记住大家疯癫过

心跳回忆

Preview Open KKBOX

Lyricist: 農夫   Composer: C君


就算当你已经老咗 就算当我无哂火
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗
就算一切无乜结果 都起码记住大家疯癫过

你好难同人分享 或者你既知音只有你套音响
有时可能怀疑得你一个欣赏
得你rap along rap到天光
你好难同人解释 点解心入面团火无俾人踩熄
因为你从来唔孤单 有几多负责
背脊有我帮你顶哂

就算我地无拜过关帝 一样拥有兄弟咁既关系
就算今日逛低 听日再黎
只手举高过 驶乜惊举错
就算春夏秋冬 都输人唔输阵容 就算无样无胸 都一样钟意起哄
就算短短几分钟 都足够分享感动 就算得你一个观众

就算当你已经老咗 就算当我无哂火
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗
就算一切无乜结果 都起码记住大家疯癫过

一眨眼你已经大个 失败过 乜野都挨过
今日至知封麈既CD 有全新既意义
终于都知道粒粒皆辛苦
或者你既想法系有啲奇怪 由细到大仿佛讲乜无人理解
世界告诫 你咪过界 你错哂
不不怕 I believe u can fly

乜野缘故 我地一见如故 每次我讲古
多得你欢呼 其他人既喜恶 我理得佢死噜
得你一个嗌都动听
就算话边首系抄歌 边首系翻炒货 边首系胶歌 小儿科 似儿歌
唔理得咁多 因为 每一首歌都真系
我地特别为你而写既

就算当你已经老咗 就算当我无哂火
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗 就算一切无乜结果
都起码记住大家疯癫过 就算当你已经老咗

就算当我无哂火 就当当晚唱呢只歌
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗 就算一切无乜结果
都起码记住大家疯癫过 当你已经老咗
就算当我无哂火 就当当晚唱呢只歌
就当当晚唱呢只歌 都拥有故事 大家分享过
当我俩都拆伙 梦过想过大个咗 就算一切无乜结果
都起码记住大家疯癫过