Lyricist: 盧國沾   Composer: 邰肇玫


与你情如白雪 永远不染尘
谣传常常是恶梦 不可心惊震
你看见雪花飘时 我这里雪落更深
寂寞两地情要多信任 明了真心爱未泯

寒梅仍能傲雪 你更加胜别人
谣言从来莫信任 真心早共印
我看见雪花飘时 对你的爱重更深
日后我回来最好证实 原来真心爱未泯

寒梅仍能傲雪 你更加胜别人
谣言从来莫信任 真心早共印
我看见雪花飘时 对你的爱重更深
日后我回来最好证实 原来真心爱未泯

雪中情 - Album Version

Preview Open KKBOX

Lyricist: 盧國沾   Composer: 邰肇玫


与你情如白雪 永远不染尘
谣传常常是恶梦 不可心惊震
你看见雪花飘时 我这里雪落更深
寂寞两地情要多信任 明了真心爱未泯

寒梅仍能傲雪 你更加胜别人
谣言从来莫信任 真心早共印
我看见雪花飘时 对你的爱重更深
日后我回来最好证实 原来真心爱未泯

寒梅仍能傲雪 你更加胜别人
谣言从来莫信任 真心早共印
我看见雪花飘时 对你的爱重更深
日后我回来最好证实 原来真心爱未泯