Lyricist: -   Composer: -

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเจ้าแล้วจึงหยดถึงมือพี่
ถ้าหากเป็นแหวน ก็เปรียบดังแม้นเจ้าโดนสวมฟรี
เพชรที่งามหรือจะมี ค่าสูงยิ่งกว่าดรรชนีของนาง

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเบื่อแล้วจึงถูกเขาทิ้งขว้าง
สูญสิ้นความสาว แล้วเจ้าจึงรู้ว่าเดินหลงทาง
พี่ไม่โกรธเจ้าหรอกนาง ยังรักไม่จางรักนางเสมอ

ถึงพี่เป็นมือสองรองคนอื่น
พี่ก็ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับของเธอ
ตักพี่ยังว่าง อกพี่ยังอุ่นเสมอ
ตาลจ๋ากลับมาเถิดเธอ พี่หลงละเมอเพ้อเฝ้าใฝ่ฝัน

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเจ้าแล้วพี่ก็ขอรักมั่น
ถึงจะเหลือเดน เพราะผ่านคนชิมมานานแสนนาน
พี่ก็ยังต้องการ รอรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้ว

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเจ้าแล้วพี่ก็ขอรักมั่น
ถึงจะเหลือเดน เพราะผ่านคนชิมมานานแสนนาน
พี่ก็ยังต้องการ รอรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้ว

น้ำตาลก้นแก้ว

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเจ้าแล้วจึงหยดถึงมือพี่
ถ้าหากเป็นแหวน ก็เปรียบดังแม้นเจ้าโดนสวมฟรี
เพชรที่งามหรือจะมี ค่าสูงยิ่งกว่าดรรชนีของนาง

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเบื่อแล้วจึงถูกเขาทิ้งขว้าง
สูญสิ้นความสาว แล้วเจ้าจึงรู้ว่าเดินหลงทาง
พี่ไม่โกรธเจ้าหรอกนาง ยังรักไม่จางรักนางเสมอ

ถึงพี่เป็นมือสองรองคนอื่น
พี่ก็ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับของเธอ
ตักพี่ยังว่าง อกพี่ยังอุ่นเสมอ
ตาลจ๋ากลับมาเถิดเธอ พี่หลงละเมอเพ้อเฝ้าใฝ่ฝัน

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเจ้าแล้วพี่ก็ขอรักมั่น
ถึงจะเหลือเดน เพราะผ่านคนชิมมานานแสนนาน
พี่ก็ยังต้องการ รอรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้ว

แม่น้ำตาลก้นแก้ว เขาชิมเจ้าแล้วพี่ก็ขอรักมั่น
ถึงจะเหลือเดน เพราะผ่านคนชิมมานานแสนนาน
พี่ก็ยังต้องการ รอรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้ว