Lyricist: -   Composer: -

จะบอกรักใครก็อายฟ้าดิน ความหวังพังสิ้นทางรักมืดมน
เกิดมาร่างกายเท่านั้นเป็นคน แต่หัวใจปี้ป่นโดนรักขยี้แหลกราญ

จะเอ่ยรักใครให้เอือมระอา เมื่อไร้คุณค่าจนมิต้องการ
ตราบจนสิ้นคนมั่นรักยืนนาน ต้องทุกข์ทรมานร้าวรานฤดี

ชีวิตต้องสิ้นความหมาย วิงวอนไหว้ฟ้าดินก็ไม่ปราณี
เจ็บปวดรวดร้าวชีวี ดวงฤดีมีแต่ชอกช้ำเรื่อยมา

ไม่อยากรักใคร ให้อายฟ้าดิน กลัวเขาจะสิ้นความรักเมตตา
สู้กลืนเก็บความชอกช้ำอุรา ไม่รักใครดีกว่า เดี๋ยวเขาจะอายฟ้าดิน

ชีวิตต้องสิ้นความหมาย วิงวอนไหว้ฟ้าดินก็ไม่ปราณี
เจ็บปวดรวดร้าวชีวี ดวงฤดีมีแต่ชอกช้ำเรื่อยมา

ไม่อยากรักใครให้อายฟ้าดิน กลัวเขาจะสิ้นความรักเมตตา
สู้กลืนเก็บความชอกช้ำอุรา ไม่รักใครดีกว่าเดี๋ยวเขาจะอายฟ้าดิน

อายฟ้าดิน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

จะบอกรักใครก็อายฟ้าดิน ความหวังพังสิ้นทางรักมืดมน
เกิดมาร่างกายเท่านั้นเป็นคน แต่หัวใจปี้ป่นโดนรักขยี้แหลกราญ

จะเอ่ยรักใครให้เอือมระอา เมื่อไร้คุณค่าจนมิต้องการ
ตราบจนสิ้นคนมั่นรักยืนนาน ต้องทุกข์ทรมานร้าวรานฤดี

ชีวิตต้องสิ้นความหมาย วิงวอนไหว้ฟ้าดินก็ไม่ปราณี
เจ็บปวดรวดร้าวชีวี ดวงฤดีมีแต่ชอกช้ำเรื่อยมา

ไม่อยากรักใคร ให้อายฟ้าดิน กลัวเขาจะสิ้นความรักเมตตา
สู้กลืนเก็บความชอกช้ำอุรา ไม่รักใครดีกว่า เดี๋ยวเขาจะอายฟ้าดิน

ชีวิตต้องสิ้นความหมาย วิงวอนไหว้ฟ้าดินก็ไม่ปราณี
เจ็บปวดรวดร้าวชีวี ดวงฤดีมีแต่ชอกช้ำเรื่อยมา

ไม่อยากรักใครให้อายฟ้าดิน กลัวเขาจะสิ้นความรักเมตตา
สู้กลืนเก็บความชอกช้ำอุรา ไม่รักใครดีกว่าเดี๋ยวเขาจะอายฟ้าดิน