Song

一只狗仔 (The Dog Song)

Preview Full Track

Lyricist: 李英宏     Composer: 李英宏一只狗仔忘记了路 不知道家里的方向
真多的怪物四处乱冲 眼睛袂看无
我的主人带我出来七桃 放我在这他不知跑去哪
紧张到快要挫屎又渗尿 头仔你在哪
一只狗仔忘记了路 坐在人行道上相阿相
青份的都市 不熟悉的面容 感觉真恐怖
路边摊仔东西香喷喷 要走去闻香却被头家挡
来来去去 台北人的脚步 我若像垃圾

我亲爱的主人 你是走去叨位阿
怎么我一回头 就没看到你的人影
是不是我不够乖 最近又放屎在你的眠床上
把你的一千块咬的破破去
你才会这样将我来放拣
但是 但是 你不知影 因为我实在是太爱你阿
你最近都不想要理我 我才会想要这样来抗议
我知道我不对了
你甘会使紧带我返去 甘会使紧带我返去啦 紧带我返去啦
DI DOO DI DI DOO DIDI 想欲 返去厝
DI DOO DI DI DOO 大马路口 我在这踌躇
DI DOO DI DI DOO 主人怎都不来给我救
DI DOO DI DI DOO 世界不像 我的厝