Lyricist: -   Composer: -

น้ำค้างหนาวเหน็บ จนเจ็บผิวหนัง
กอดปืนคอยยืนระวัง ตามคำสั่งของท่าน ผ.บ.
มาอยู่ชายแดน คิดถึงแฟนทั้งแม่และพ่อ
เคยห่มผ้านวมร่วมหอ มายืนงอก่ออยู่กลางพงไพร

คิดถึงแม่พ่อใจฝ่อห่วงหา ได้ข่าวน้ำนองท่วมนา
จนข้าวกล้าไม่เหลือแม้ใบ
ข้าวไม่มีกิน ทั้งหนี้สินก็เพิ่มมาใหม่
หลวงท่านช่วยทีได้ไหม ขอข้าวใหม่ให้แม่ทำพันธุ์

ตัวตาย ไม่เสียดายหรอกหนอ
ห่วงแม่ห่วงพ่อไม่มีข้าวกินเท่านั้น
กอดเอ็ม16 ต่างแฟนกกทุกวัน
น้ำค้างพราว หนาวเสียจนคางสั่น
เหลือบริ้นกินกายช่างมัน ไม่สำคัญผมทนกันได้

ทหารตำรวจคอยตรวจริมรั้ว
พี่น้องชาวไทยอย่ากลัว สุขกันทั่วหลับให้สบาย
พ่อจ๋าแม่จ๋า ลูกห่วงหาทุกเช้าเย็นบ่าย
ถ้าชีพลูกลับดับหาย ช่วยคลุมกายด้วยธงไตรรงค์

ห่มธงนอนตาย

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

น้ำค้างหนาวเหน็บ จนเจ็บผิวหนัง
กอดปืนคอยยืนระวัง ตามคำสั่งของท่าน ผ.บ.
มาอยู่ชายแดน คิดถึงแฟนทั้งแม่และพ่อ
เคยห่มผ้านวมร่วมหอ มายืนงอก่ออยู่กลางพงไพร

คิดถึงแม่พ่อใจฝ่อห่วงหา ได้ข่าวน้ำนองท่วมนา
จนข้าวกล้าไม่เหลือแม้ใบ
ข้าวไม่มีกิน ทั้งหนี้สินก็เพิ่มมาใหม่
หลวงท่านช่วยทีได้ไหม ขอข้าวใหม่ให้แม่ทำพันธุ์

ตัวตาย ไม่เสียดายหรอกหนอ
ห่วงแม่ห่วงพ่อไม่มีข้าวกินเท่านั้น
กอดเอ็ม16 ต่างแฟนกกทุกวัน
น้ำค้างพราว หนาวเสียจนคางสั่น
เหลือบริ้นกินกายช่างมัน ไม่สำคัญผมทนกันได้

ทหารตำรวจคอยตรวจริมรั้ว
พี่น้องชาวไทยอย่ากลัว สุขกันทั่วหลับให้สบาย
พ่อจ๋าแม่จ๋า ลูกห่วงหาทุกเช้าเย็นบ่าย
ถ้าชีพลูกลับดับหาย ช่วยคลุมกายด้วยธงไตรรงค์