Lyricist: -   Composer: -

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ ผู้ชายแบบนี้เจอะมามากมาย
พี่ชักแม่น้ำทั้งห้า มาพูดมาสาธยาย
แม่สอนให้จำใส่ใจ ขืนเชื่อคนง่ายต้องตายทั้งเป็น
แนะบอกว่าพี่ยังโสด อ๊ะ อุ๊ยตายขอโทษโสดกี่เปอร์เซนต์

สรรหานิทานมาเล่า มาเฝ้าแต่เช้าจรดเย็น
หรือพี่เห็นตัวหนูเป็น ของเล่นชิ้นใหม่ที่มีชีวิต
อ๊ะห่างเมียแค่สองนาที ระริกระรี้มาตีสนิท
อ๊ะมีเมียแล้วไม่มีสิทธิ์ อ๊ะฮ้านั่นแน๊ะเอามือสะกิด
กระแซะเข้าชิดเดี๋ยวดีดกระเด็น

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ หน้าตาแบบพี่หลอกใครไม่เป็น
ลูกไม้เดิมๆ เก่าๆ มาเป่าหูหนูเช้าเย็น
เชื่อได้ไม่ถึงเปอร์เซนต์ คิดมาหลอกเล่นถ้าเชื่อก็โง่แล้ว

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ ผู้ชายแบบนี้เจอะมามากมาย
พี่ชักแม่น้ำทั้งห้า มาพูดมาสาธยาย
แม่สอนให้จำใส่ใจ ขืนเชื่อคนง่ายต้องตายทั้งเป็น
แนะบอกว่าพี่ยังโสด อ๊ะ อุ๊ยตายขอโทษโสดกี่เปอร์เซนต์

สรรหานิทานมาเล่า มาเฝ้าแต่เช้าจรดเย็น
หรือพี่เห็นตัวหนูเป็น ของเล่นชิ้นใหม่ที่มีชีวิต
อ๊ะห่างเมียแค่สองนาที ระริกระรี้มาตีสนิท
อ๊ะมีเมียแล้วไม่มีสิทธิ์ อ๊ะฮ้านั่นแน๊ะเอามือสะกิด
กระแซะเข้าชิดเดี๋ยวดีดกระเด็น

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ หน้าตาแบบพี่หลอกใครไม่เป็น
ลูกไม้เดิมๆ เก่าๆ มาเป่าหูหนูเช้าเย็น
เชื่อได้ไม่ถึงเปอร์เซนต์ คิดมาหลอกเล่นถ้าเชื่อก็โง่แล้ว

เชื่อก็โง่แล้ว

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ ผู้ชายแบบนี้เจอะมามากมาย
พี่ชักแม่น้ำทั้งห้า มาพูดมาสาธยาย
แม่สอนให้จำใส่ใจ ขืนเชื่อคนง่ายต้องตายทั้งเป็น
แนะบอกว่าพี่ยังโสด อ๊ะ อุ๊ยตายขอโทษโสดกี่เปอร์เซนต์

สรรหานิทานมาเล่า มาเฝ้าแต่เช้าจรดเย็น
หรือพี่เห็นตัวหนูเป็น ของเล่นชิ้นใหม่ที่มีชีวิต
อ๊ะห่างเมียแค่สองนาที ระริกระรี้มาตีสนิท
อ๊ะมีเมียแล้วไม่มีสิทธิ์ อ๊ะฮ้านั่นแน๊ะเอามือสะกิด
กระแซะเข้าชิดเดี๋ยวดีดกระเด็น

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ หน้าตาแบบพี่หลอกใครไม่เป็น
ลูกไม้เดิมๆ เก่าๆ มาเป่าหูหนูเช้าเย็น
เชื่อได้ไม่ถึงเปอร์เซนต์ คิดมาหลอกเล่นถ้าเชื่อก็โง่แล้ว

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ ผู้ชายแบบนี้เจอะมามากมาย
พี่ชักแม่น้ำทั้งห้า มาพูดมาสาธยาย
แม่สอนให้จำใส่ใจ ขืนเชื่อคนง่ายต้องตายทั้งเป็น
แนะบอกว่าพี่ยังโสด อ๊ะ อุ๊ยตายขอโทษโสดกี่เปอร์เซนต์

สรรหานิทานมาเล่า มาเฝ้าแต่เช้าจรดเย็น
หรือพี่เห็นตัวหนูเป็น ของเล่นชิ้นใหม่ที่มีชีวิต
อ๊ะห่างเมียแค่สองนาที ระริกระรี้มาตีสนิท
อ๊ะมีเมียแล้วไม่มีสิทธิ์ อ๊ะฮ้านั่นแน๊ะเอามือสะกิด
กระแซะเข้าชิดเดี๋ยวดีดกระเด็น

ถ้าเชื่อก็โง่นะซิ หน้าตาแบบพี่หลอกใครไม่เป็น
ลูกไม้เดิมๆ เก่าๆ มาเป่าหูหนูเช้าเย็น
เชื่อได้ไม่ถึงเปอร์เซนต์ คิดมาหลอกเล่นถ้าเชื่อก็โง่แล้ว