Lyricist: -   Composer: -

ขอครวญคำ ข้ามฟ้าลอยมาแด่เธอ
น้ำคำวอน คลั่งเพ้อละเมอจากใจ
รักเราสอง สัมพันธ์แต่รักกันอยู่ไกล
เฝ้าหลงอาลัย ร้องครวญไป ฝากหัวใจลอยล่อง

ขอปรานี พี่หวังคงฟังพี่ครวญ
เสียงในใจให้หวน รัญจวนหม่นหมอง
รักเราเอ๋ย แม้ไกลแต่หัวใจประคอง
พี่หวังใจปอง เนื้อนวลทองใฝ่รักปองบูชา

เป็นกะลาให้ถือ แม้เธอคือขอทาน
เป็นบัลลังก์ตระการ แม้เธอคือนางพญา
เป็นโลงทองรองรับ แม้นดับชีวา
เป็นวิมานผ่านฟ้า แด่เทพธิดานงคราญ

รักเราเป็น เช่นเหมือนดาวเดือนเด่นตา
แสงเรืองรอง ส่องฟ้าอาภาเบิกบาน
แม้ชีพสูญ ลับไปแต่รักไม่แหลกลาญ
ให้สองวิญญาณ สิงสราญอยู่วิมานดาวเดือน

เป็นกะลาให้ถือ แม้เธอคือขอทาน
เป็นบัลลังก์ตระการ แม้เธอคือนางพญา
เป็นโลงทองรองรับ แม้นดับชีวา
เป็นวิมานผ่านฟ้า แด่เทพธิดานงคราญ

รักเราเป็น เช่นเหมือนดาวเดือนเด่นตา
แสงเรืองรอง ส่องฟ้าอาภาเบิกบาน
แม้ชีพสูญ ลับไปแต่รักไม่แหลกลาญ
ให้สองวิญญาณ สิงสราญอยู่วิมานดาวเดือน

คู่ทาส

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ขอครวญคำ ข้ามฟ้าลอยมาแด่เธอ
น้ำคำวอน คลั่งเพ้อละเมอจากใจ
รักเราสอง สัมพันธ์แต่รักกันอยู่ไกล
เฝ้าหลงอาลัย ร้องครวญไป ฝากหัวใจลอยล่อง

ขอปรานี พี่หวังคงฟังพี่ครวญ
เสียงในใจให้หวน รัญจวนหม่นหมอง
รักเราเอ๋ย แม้ไกลแต่หัวใจประคอง
พี่หวังใจปอง เนื้อนวลทองใฝ่รักปองบูชา

เป็นกะลาให้ถือ แม้เธอคือขอทาน
เป็นบัลลังก์ตระการ แม้เธอคือนางพญา
เป็นโลงทองรองรับ แม้นดับชีวา
เป็นวิมานผ่านฟ้า แด่เทพธิดานงคราญ

รักเราเป็น เช่นเหมือนดาวเดือนเด่นตา
แสงเรืองรอง ส่องฟ้าอาภาเบิกบาน
แม้ชีพสูญ ลับไปแต่รักไม่แหลกลาญ
ให้สองวิญญาณ สิงสราญอยู่วิมานดาวเดือน

เป็นกะลาให้ถือ แม้เธอคือขอทาน
เป็นบัลลังก์ตระการ แม้เธอคือนางพญา
เป็นโลงทองรองรับ แม้นดับชีวา
เป็นวิมานผ่านฟ้า แด่เทพธิดานงคราญ

รักเราเป็น เช่นเหมือนดาวเดือนเด่นตา
แสงเรืองรอง ส่องฟ้าอาภาเบิกบาน
แม้ชีพสูญ ลับไปแต่รักไม่แหลกลาญ
ให้สองวิญญาณ สิงสราญอยู่วิมานดาวเดือน