Lyricist: 陳明章   Composer: 陳明章


(前奏)

有你的心 牵著阮的梦
走过这段 坎坷的黑水沟

阮的心 向著太平洋讲
早安台湾 Formosa

一生一个梦 只求台湾会平安
合欢山的百合花 唱著母亲的盼望
慈心 齐心 坚持 和平
疼惜母亲 疼惜囝仔
有钱出钱 有力出力
这就是咱台湾

早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa

(间奏)

有你的心 牵著阮的梦
走过这段 坎坷的黑水沟

阮的心 向著太平洋讲
早安台湾 Formosa

一生一个梦 只求台湾会平安
合欢山的百合花 唱著母亲的盼望
慈心 齐心 坚持 和平
疼惜母亲 疼惜囝仔
有钱出钱 有力出力
这就是咱台湾

早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa

早安

早安

早安

(结束)要爱台湾喔!^_^

早安台湾

Preview Open KKBOX

Lyricist: 陳明章   Composer: 陳明章


(前奏)

有你的心 牵著阮的梦
走过这段 坎坷的黑水沟

阮的心 向著太平洋讲
早安台湾 Formosa

一生一个梦 只求台湾会平安
合欢山的百合花 唱著母亲的盼望
慈心 齐心 坚持 和平
疼惜母亲 疼惜囝仔
有钱出钱 有力出力
这就是咱台湾

早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa

(间奏)

有你的心 牵著阮的梦
走过这段 坎坷的黑水沟

阮的心 向著太平洋讲
早安台湾 Formosa

一生一个梦 只求台湾会平安
合欢山的百合花 唱著母亲的盼望
慈心 齐心 坚持 和平
疼惜母亲 疼惜囝仔
有钱出钱 有力出力
这就是咱台湾

早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa
早安 Formosa

早安 Formosa
早安 Formosa

早安

早安

早安

(结束)要爱台湾喔!^_^