Song

约你喝咖啡

Preview Full Track

Lyricist: 郝志亮     Composer: 陳茂富


作词:郝志亮 作曲:陈茂富
约你喝咖啡

落雨天 无趣味 滴答滴滴答答的雨丝
很想要 看到伊 下班轻松卡乎伊

雨水滴 乱阮心 想要约你喝咖啡
找无你 煞怀疑 心情亲像落雨天

想起你 疼阮的心 阮的满面满面红吱吱
雄雄咖啡喝一杯 Call 一个 520(我爱你)乎你

心甜甜 翻出你的相片 甲意你块阮身边

雨水滴 风微微 吟唱快乐的歌诗
Da La Da La Da La Da La
Da La Da La Da La Da La
Da La

想起你 疼阮的心 阮的满面满面红吱吱
雄雄咖啡喝一杯 Call 一个 520(我爱你)乎你

心甜甜 翻出你的相片 甲意你块阮身边

雨水滴 风微微 吟唱快乐的歌诗
Da La Da La Da La Da La
Da La Da La Da La Da La
Da La