Lyricist: ไพบูลย์ บุตรขัน   Composer: ไพบูลย์ บุตรขัน

นอนเสียเถิดน้องนอน
อย่ามัวอาวรณ์อาลัยใจหวั่น
มองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์
จะกล่อมจอมขวัญด้วยเพลงชาวนา
จะกล่อมจอมขวัญด้วยเพลงชาวนา
ฮา เอ้า ฮา ไฮ

กระท่อมปลายนาหลังคามุงจาก
พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่
มันเป็นรังรักของเราชาวนาไร่
นอนเสียเถิดดวงใจ จะกล่อมให้น้องนอน
เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ...

นอนเสียเถิดเอวกลม
เยือกเย็นสายลมโชยมาพลิ้วอ่อน
หลับเสียเถิดหนา อย่ามัวอาวรณ์
แขนพี่แทนหมอน หนุนนอนนิทรา
แขนพี่แทนหมอน หนุนนอนนิทรา
ฮา เอ้า ฮา ไฮ

เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา วิมานคือนากว้างใหญ่
มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่
ดาวสวยเด่นอำไพต่างโคมไฟทุกคืน
เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ...

เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา วิมานคือนากว้างใหญ่
มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่
ดาวสวยเด่นอำไพต่างโคมไฟทุกคืน
เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ...

กล่อมนางนอน

Preview Open KKBOX

Lyricist: ไพบูลย์ บุตรขัน   Composer: ไพบูลย์ บุตรขัน

นอนเสียเถิดน้องนอน
อย่ามัวอาวรณ์อาลัยใจหวั่น
มองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์
จะกล่อมจอมขวัญด้วยเพลงชาวนา
จะกล่อมจอมขวัญด้วยเพลงชาวนา
ฮา เอ้า ฮา ไฮ

กระท่อมปลายนาหลังคามุงจาก
พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่
มันเป็นรังรักของเราชาวนาไร่
นอนเสียเถิดดวงใจ จะกล่อมให้น้องนอน
เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ...

นอนเสียเถิดเอวกลม
เยือกเย็นสายลมโชยมาพลิ้วอ่อน
หลับเสียเถิดหนา อย่ามัวอาวรณ์
แขนพี่แทนหมอน หนุนนอนนิทรา
แขนพี่แทนหมอน หนุนนอนนิทรา
ฮา เอ้า ฮา ไฮ

เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา วิมานคือนากว้างใหญ่
มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่
ดาวสวยเด่นอำไพต่างโคมไฟทุกคืน
เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ...

เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา วิมานคือนากว้างใหญ่
มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่
ดาวสวยเด่นอำไพต่างโคมไฟทุกคืน
เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ... เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ...