Lyricist: -   Composer: -


เดินย่ำบนส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน
เดินไปไหนออกไปไหนย่อมรู้ทาง ทุกสิ่งที่ทำทำไปคิดไว้ก่อน

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่

ชีวิตตั้งโจทย์บวกลบคูณหาร ก่อน ไม่ด่วนใจร้อนคิดก่อนตัดสิน ใจ
ผิดหวังมาแปดครั้งก็ยังเฉย เฉย เฉย เฉย เศร้าไปไยเอ๋ยปวดหัวกบาล

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่

เรื่องปวดแสบเรื่องกวนใจ เรื่องร้ายร้ายลุยมันไป ยิ้มเข้าไว้เมื่อภัยมาถึง
สุกสุกดิบดิบอย่างเรา ลมหายใจยังมีอยู่ ยิ้มแล้วสู้ถ้าพอมีแรง

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่

เดินย่ำบนส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน
ปัญหายากเย็นแค่ไหน ก็วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่งชนใส่
เจ็บเจ็บแสบแสบ แค่ไหนวิ่งชนใหม่

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่
เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่

แรงยังมี

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -


เดินย่ำบนส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน
เดินไปไหนออกไปไหนย่อมรู้ทาง ทุกสิ่งที่ทำทำไปคิดไว้ก่อน

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่

ชีวิตตั้งโจทย์บวกลบคูณหาร ก่อน ไม่ด่วนใจร้อนคิดก่อนตัดสิน ใจ
ผิดหวังมาแปดครั้งก็ยังเฉย เฉย เฉย เฉย เศร้าไปไยเอ๋ยปวดหัวกบาล

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่

เรื่องปวดแสบเรื่องกวนใจ เรื่องร้ายร้ายลุยมันไป ยิ้มเข้าไว้เมื่อภัยมาถึง
สุกสุกดิบดิบอย่างเรา ลมหายใจยังมีอยู่ ยิ้มแล้วสู้ถ้าพอมีแรง

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่

เดินย่ำบนส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน
ปัญหายากเย็นแค่ไหน ก็วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่งชนใส่
เจ็บเจ็บแสบแสบ แค่ไหนวิ่งชนใหม่

เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่
เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอมีแรงอยู่