Lyricist: ศิริเกล้า พิสิทธิคุณ   Composer: ศิริเกล้า พิสิทธิคุณ

มีอะไรจะบอก บอกให้เธอฟังทุกวัน
มันคงจะย้ำเป็นคำซ้ำๆ เป็นคำเดิม
เธอจะเบื่อบ้างไหม ทุกครั้งที่เจอหรือไม่เจอ
ในใจฉันมีเธออยู่ อยากจะบอกให้เธอรู้

มีอะไรจะบอก ถ้าเธอได้ฟังจะคิดไง
จะหลับตานอนยังเห็นหน้าเธออยู่ใกล้ๆ
เธอจะเป็นเหมือนฉันไหม ทุกครั้งที่ไกลใจหายทุกที
ก็ใจฉันนั้นมันอยู่ อยู่ที่เธออยากให้รู้

อยากจะบอกว่ารัก มันคงไม่ซึ้งเท่าไร
แต่มันบอกด้วยหัวใจ หัวใจดวงเดียวที่ฉันมี
อยากจะบอกว่าคิดถึง เป็นห่วงทุกวินาที
อยากจะบอกเพียงแค่นี้ ให้เธอรู้ เธอได้ยินไหม ฉันรักเธอ

มีอะไรจะบอก เผิ่อว่าเธอจะชื่นใจ
มีคนแอบยิ้มและแอบหัวเราะอยู่คนเดียว
ตอนเวลาดูรูปเธอ ข้อความที่ส่งให้ทุกวัน
คือฉันเองนั้นที่เป็น อยากจะบอกให้เธอรู้

อยากจะบอกว่ารัก มันคงไม่ซึ้งเท่าไร
แต่มันบอกด้วยหัวใจ หัวใจดวงเดียวที่ฉันมี
อยากจะบอกว่าคิดถึง คิดถึงเป็นห่วงทุกวินาที
อยากจะบอกเพียงแค่นี้ ให้เธอรู้ เธอได้ยินไหม ฉันรักเธอ

บอกเธอทั้งหัวใจ มันเก็บอยู่ข้างใน
วันนี้จะบอกออกไปให้เธอรู้ ให้เธอรู้ ให้เธอรู้

อยากจะบอกว่ารัก มันคงไม่ซึ้งเท่าไร
แต่มันบอกด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ หัวใจดวงเดียวที่ฉันมี
อยากจะบอกว่าคิดถึง คิดถึง เป็นห่วงทุกวินาที
อยากจะบอกเพียงแค่นี้ให้เธอรู้ เธอได้ยินไหม ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ

มีอะไรจะบอก

Preview Open KKBOX

Lyricist: ศิริเกล้า พิสิทธิคุณ   Composer: ศิริเกล้า พิสิทธิคุณ

มีอะไรจะบอก บอกให้เธอฟังทุกวัน
มันคงจะย้ำเป็นคำซ้ำๆ เป็นคำเดิม
เธอจะเบื่อบ้างไหม ทุกครั้งที่เจอหรือไม่เจอ
ในใจฉันมีเธออยู่ อยากจะบอกให้เธอรู้

มีอะไรจะบอก ถ้าเธอได้ฟังจะคิดไง
จะหลับตานอนยังเห็นหน้าเธออยู่ใกล้ๆ
เธอจะเป็นเหมือนฉันไหม ทุกครั้งที่ไกลใจหายทุกที
ก็ใจฉันนั้นมันอยู่ อยู่ที่เธออยากให้รู้

อยากจะบอกว่ารัก มันคงไม่ซึ้งเท่าไร
แต่มันบอกด้วยหัวใจ หัวใจดวงเดียวที่ฉันมี
อยากจะบอกว่าคิดถึง เป็นห่วงทุกวินาที
อยากจะบอกเพียงแค่นี้ ให้เธอรู้ เธอได้ยินไหม ฉันรักเธอ

มีอะไรจะบอก เผิ่อว่าเธอจะชื่นใจ
มีคนแอบยิ้มและแอบหัวเราะอยู่คนเดียว
ตอนเวลาดูรูปเธอ ข้อความที่ส่งให้ทุกวัน
คือฉันเองนั้นที่เป็น อยากจะบอกให้เธอรู้

อยากจะบอกว่ารัก มันคงไม่ซึ้งเท่าไร
แต่มันบอกด้วยหัวใจ หัวใจดวงเดียวที่ฉันมี
อยากจะบอกว่าคิดถึง คิดถึงเป็นห่วงทุกวินาที
อยากจะบอกเพียงแค่นี้ ให้เธอรู้ เธอได้ยินไหม ฉันรักเธอ

บอกเธอทั้งหัวใจ มันเก็บอยู่ข้างใน
วันนี้จะบอกออกไปให้เธอรู้ ให้เธอรู้ ให้เธอรู้

อยากจะบอกว่ารัก มันคงไม่ซึ้งเท่าไร
แต่มันบอกด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ หัวใจดวงเดียวที่ฉันมี
อยากจะบอกว่าคิดถึง คิดถึง เป็นห่วงทุกวินาที
อยากจะบอกเพียงแค่นี้ให้เธอรู้ เธอได้ยินไหม ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ