Lyricist:    Composer:

ในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริง
เรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมาย
เธอจงเสาะหา พกพานำไป
เพียงรักเต็มหัวใจ กำลังใจเต็มทรวง

ถ้าเธอเหนื่อยนัก หยุดพักเสียก่อน
ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่
จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี
หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว

แม้เธอปวดร้าว ก็ขอเพียงสู้
ฉันยังยืนอยู่คู่เธอ มิแหนงหน่าย

หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

ถ้าเธอเหนื่อยนัก หยุดพักเสียก่อน
ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่
จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี
หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว

แม้เธอปวดร้าว ก็ขอเพียงสู้
ฉันยังยืนอยู่คู่เธอ มิแหนงหน่าย

หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

ถึงเพื่อน

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

ในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริง
เรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมาย
เธอจงเสาะหา พกพานำไป
เพียงรักเต็มหัวใจ กำลังใจเต็มทรวง

ถ้าเธอเหนื่อยนัก หยุดพักเสียก่อน
ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่
จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี
หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว

แม้เธอปวดร้าว ก็ขอเพียงสู้
ฉันยังยืนอยู่คู่เธอ มิแหนงหน่าย

หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

ถ้าเธอเหนื่อยนัก หยุดพักเสียก่อน
ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่
จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี
หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว

แม้เธอปวดร้าว ก็ขอเพียงสู้
ฉันยังยืนอยู่คู่เธอ มิแหนงหน่าย

หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน

หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน