Lyricist: ปัณฑพล ประสารราชกิจ / Fairy Tales   Composer: ปัณฑพล ประสารราชกิจ

น้ำตาหลั่งรินเพราะทุกข์ทน
จากรักที่มืดมน ภาวนาให้หลุดพ้นจากเธอที่เฉยชา
รักเราเป็นเพียงแค่มายา
หลอกลวงจนสายเสียเกินกว่าจะฝืนฟังคำว่ารัก

อยู่บนความรักที่ยังคอยทำร้าย
ทำลายให้ฉันเสียใจ เจ็บปวดแทบทนไม่ไหว
ได้ไงเธอกีดกันฉัน ออกมาจากใครคนนั้น
ความจริงที่ไม่เปลี่ยนผัน คือเธอมีใครคนนั้น

รู้ รู้อยู่แก่ใจ จบยังไงๆ ก็เอาเหอะๆ
รัก รักเธอเท่าไร แต่สุดท้ายไม่มี ไม่มีเหลืออยู่
รู้ รู้อยู่แก่ใจว่าเธอยังมีใครที่รออยู่
จบไปเสียเลยดีกว่า อย่ามามัวเสียเวลา

เหมือนเดิมอยู่ไปก็ช้ำใจ
รักเราไม่ซึ้งซักเท่าไร เลิกกันดีกว่าไหม

อยู่บนความรักที่ยังคอยทำร้าย
ทำลายให้ฉันเสียใจ เจ็บปวดแทบทนไม่ไหว
ได้ไงเธอกีดกันฉัน ออกมาจากใครคนนั้น
ความจริงที่ไม่เปลี่ยนผัน คือเธอมีใครคนนั้น

รู้ รู้อยู่แก่ใจ จบยังไงๆ ก็เอาเหอะๆ
รัก รักเธอเท่าไร แต่สุดท้ายไม่มี ไม่มีเหลืออยู่
รู้ รู้อยู่แก่ใจว่าเธอยังมีใครที่รออยู่
จบไปเสียเลยดีกว่า อย่ามามัวเสียเวลา

ก็เพราะสายตาเธอมองมาทางที่ฉัน
ในแววตาคู่นั้นไม่เหมือนเคย
จากวันคืนวันวาน วันหวานกลับกลายเป็นขมขื่น
อย่างดีก็แค่กล้ำกลืน

รู้ รู้อยู่แก่ใจ จบยังไงๆ ก็เอาเหอะๆ
รัก รักเธอเท่าไร แต่สุดท้ายไม่มี ไม่มีเหลืออยู่
รู้ รู้อยู่แก่ใจว่าเธอยังมีใครที่รออยู่
จบไปเสียเลยดีกว่า อย่ามามัวเสียเวลา

บอกมาตรงๆ ว่าฉันเข้าใจผิด บอกมาว่าเธอนั้นคิดจะตีจาก
บอกมาตรงๆ ไม่เห็นมันจะยากตรงไหน
บอกมาเสียตอนที่ฉันทำใจได้
บอกมาเสียก่อนจะสายเสียเกินแก้
รู้ตัวดีกันอยู่อย่าทำให้ยากเกิน รู้ตัวดีกันอยู่อย่าทำให้ยากเลย

รู้อยู่แก่ใจ

Preview Open KKBOX

Lyricist: ปัณฑพล ประสารราชกิจ / Fairy Tales   Composer: ปัณฑพล ประสารราชกิจ

น้ำตาหลั่งรินเพราะทุกข์ทน
จากรักที่มืดมน ภาวนาให้หลุดพ้นจากเธอที่เฉยชา
รักเราเป็นเพียงแค่มายา
หลอกลวงจนสายเสียเกินกว่าจะฝืนฟังคำว่ารัก

อยู่บนความรักที่ยังคอยทำร้าย
ทำลายให้ฉันเสียใจ เจ็บปวดแทบทนไม่ไหว
ได้ไงเธอกีดกันฉัน ออกมาจากใครคนนั้น
ความจริงที่ไม่เปลี่ยนผัน คือเธอมีใครคนนั้น

รู้ รู้อยู่แก่ใจ จบยังไงๆ ก็เอาเหอะๆ
รัก รักเธอเท่าไร แต่สุดท้ายไม่มี ไม่มีเหลืออยู่
รู้ รู้อยู่แก่ใจว่าเธอยังมีใครที่รออยู่
จบไปเสียเลยดีกว่า อย่ามามัวเสียเวลา

เหมือนเดิมอยู่ไปก็ช้ำใจ
รักเราไม่ซึ้งซักเท่าไร เลิกกันดีกว่าไหม

อยู่บนความรักที่ยังคอยทำร้าย
ทำลายให้ฉันเสียใจ เจ็บปวดแทบทนไม่ไหว
ได้ไงเธอกีดกันฉัน ออกมาจากใครคนนั้น
ความจริงที่ไม่เปลี่ยนผัน คือเธอมีใครคนนั้น

รู้ รู้อยู่แก่ใจ จบยังไงๆ ก็เอาเหอะๆ
รัก รักเธอเท่าไร แต่สุดท้ายไม่มี ไม่มีเหลืออยู่
รู้ รู้อยู่แก่ใจว่าเธอยังมีใครที่รออยู่
จบไปเสียเลยดีกว่า อย่ามามัวเสียเวลา

ก็เพราะสายตาเธอมองมาทางที่ฉัน
ในแววตาคู่นั้นไม่เหมือนเคย
จากวันคืนวันวาน วันหวานกลับกลายเป็นขมขื่น
อย่างดีก็แค่กล้ำกลืน

รู้ รู้อยู่แก่ใจ จบยังไงๆ ก็เอาเหอะๆ
รัก รักเธอเท่าไร แต่สุดท้ายไม่มี ไม่มีเหลืออยู่
รู้ รู้อยู่แก่ใจว่าเธอยังมีใครที่รออยู่
จบไปเสียเลยดีกว่า อย่ามามัวเสียเวลา

บอกมาตรงๆ ว่าฉันเข้าใจผิด บอกมาว่าเธอนั้นคิดจะตีจาก
บอกมาตรงๆ ไม่เห็นมันจะยากตรงไหน
บอกมาเสียตอนที่ฉันทำใจได้
บอกมาเสียก่อนจะสายเสียเกินแก้
รู้ตัวดีกันอยู่อย่าทำให้ยากเกิน รู้ตัวดีกันอยู่อย่าทำให้ยากเลย