Lyricist: -   Composer: -

พี่นี้มีความสุข สนุกกับสาวบ้านนา
รักกันหนักหนา ต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กัน
ถึงหน้านาทำนา หน้าแล้งน้องจ๋า พี่จะค้าน้ำตาล
ขอแต่เพียงได้เห็นหน้า ขอแต่เพียงได้เห็นหน้า
ยามพี่เหนื่อยมา เห็นหน้าหายพลัน
โน่นแน่จันทร์กระจ่าง ดุจดังเวียงวังเทวา
สวยงามหนักหนา เหล่านางฟ้าคงจะอยู่คู่กัน
เห็นไหมเล่าคนดี อ้อมแขนของพี่
คอยแต่น้องนงคราญ ขอแต่น้องเป็นของพี่
ขอแต่น้องเป็นของพี่ ฟังซิคนดีฟังพี่รำพัน

แม้นถึงวันพระหน้า พี่จะพาน้องไปสร้างบุญ
น้องจงเกื้อหนุน สร้างผลบุญเราตักบาตรร่วมกัน
น้องจับมือพี่มือ ต่างสองร่วมถือสารพีเดียวกัน
อธิษฐานเสียก่อนเจ้า อธิษฐานเสียก่อนเจ้า
ขอให้สองรักเรา รักร่วมชีวัน

แม้นเหมือนเป็นบุญพี่ ที่คนดีเจ้าบอกว่ารัก
แสนซื่อยิ่งนัก โอ้ยอดรักรักจนสุดประมาณ
แม้แต่ยามจะนอน หลับแล้วกลับย้อนไปถึงน้องที่ฝัน
ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก
ใต้ร่มเงารัก ตอนเมฆบังจันทร์

แม้นเหมือนเป็นบุญพี่ ที่คนดีเจ้าบอกว่ารัก
แสนซื่อยิ่งนัก โอ้ยอดรักรักจนสุดประมาณ
แม้แต่ยามจะนอน หลับแล้วกลับย้อนไปถึงน้องที่ฝัน
ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก
ใต้ร่มเงารัก ตอนเมฆบังจันทร์

บ้านนาสัญญารัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พี่นี้มีความสุข สนุกกับสาวบ้านนา
รักกันหนักหนา ต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กัน
ถึงหน้านาทำนา หน้าแล้งน้องจ๋า พี่จะค้าน้ำตาล
ขอแต่เพียงได้เห็นหน้า ขอแต่เพียงได้เห็นหน้า
ยามพี่เหนื่อยมา เห็นหน้าหายพลัน
โน่นแน่จันทร์กระจ่าง ดุจดังเวียงวังเทวา
สวยงามหนักหนา เหล่านางฟ้าคงจะอยู่คู่กัน
เห็นไหมเล่าคนดี อ้อมแขนของพี่
คอยแต่น้องนงคราญ ขอแต่น้องเป็นของพี่
ขอแต่น้องเป็นของพี่ ฟังซิคนดีฟังพี่รำพัน

แม้นถึงวันพระหน้า พี่จะพาน้องไปสร้างบุญ
น้องจงเกื้อหนุน สร้างผลบุญเราตักบาตรร่วมกัน
น้องจับมือพี่มือ ต่างสองร่วมถือสารพีเดียวกัน
อธิษฐานเสียก่อนเจ้า อธิษฐานเสียก่อนเจ้า
ขอให้สองรักเรา รักร่วมชีวัน

แม้นเหมือนเป็นบุญพี่ ที่คนดีเจ้าบอกว่ารัก
แสนซื่อยิ่งนัก โอ้ยอดรักรักจนสุดประมาณ
แม้แต่ยามจะนอน หลับแล้วกลับย้อนไปถึงน้องที่ฝัน
ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก
ใต้ร่มเงารัก ตอนเมฆบังจันทร์

แม้นเหมือนเป็นบุญพี่ ที่คนดีเจ้าบอกว่ารัก
แสนซื่อยิ่งนัก โอ้ยอดรักรักจนสุดประมาณ
แม้แต่ยามจะนอน หลับแล้วกลับย้อนไปถึงน้องที่ฝัน
ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก ฝันว่าน้องนอนหนุนตัก
ใต้ร่มเงารัก ตอนเมฆบังจันทร์