Lyricist: Daejarnat ,CIRCLE SQUARE [CCSQ]   Composer: Daejarnat ,CIRCLE SQUARE [CCSQ]

ต้องเจ็บอีกสักกี่ครั้ง อีกนานเท่าไหร่
ต้องทรมานแค่ไหน ถึงจะพอ

ความรักมันช่างเลือนลาง จางหายไป
แต่ใจมันยังทนไหว หวังให้เธอนั้นเป็นเหมือนเดิม

ต้องทุกข์ต้องทนเท่าไหร่ เจ็บแค่ไหนก็ขอรักเธอ

ก็ปล่อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่า ที่ต้องยอมเสียเธอไป
ได้ยืนข้างเธอก็ดีแค่ไหน แม้เจ็บช้ำเจียนตายก็ยอม
อยู่อย่างงมงายกับรักของเธอ ไม่ยอมฟังเรื่องราวใดๆ
ใครเตือนไม่เคยจะสนอะไร จะให้ฉันทำยังไงก็หัวใจมันรักแต่เธอ

ปลายทางอาจยังไม่รู้ อาจดูแสนไกล
คอยบอกตัวเองเอาไว้ จะช้ำเพียงใดจะยอมรับมัน

ต้องทุกข์ต้องทนเท่าไหร่ เจ็บแค่ไหนก็ขอรักเธอ

ก็ปล่อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่า ที่ต้องยอมเสียเธอไป
ได้ยืนข้างเธอก็ดีแค่ไหน แม้เจ็บช้ำเจียนตายก็ยอม
อยู่อย่างงมงายกับรักของเธอ ไม่ยอมฟังเรื่องราวใดๆ
ใครเตือนไม่เคยจะสนอะไร จะให้ฉันทำยังไงก็หัวใจมันรักแต่เธอ

ก็ปล่อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่า ที่ต้องยอมเสียเธอไป
ได้ยืนข้างเธอก็ดีแค่ไหน แม้เจ็บช้ำเจียนตายก็ยอม
อยู่อย่างงมงายกับรักของเธอ ไม่ยอมฟังเรื่องราวใดๆ
ใครเตือนไม่เคยจะสนอะไร จะให้ฉันทำยังไงก็หัวใจมันรักแต่เธอ

แค่เธอ

Preview Open KKBOX

Lyricist: Daejarnat ,CIRCLE SQUARE [CCSQ]   Composer: Daejarnat ,CIRCLE SQUARE [CCSQ]

ต้องเจ็บอีกสักกี่ครั้ง อีกนานเท่าไหร่
ต้องทรมานแค่ไหน ถึงจะพอ

ความรักมันช่างเลือนลาง จางหายไป
แต่ใจมันยังทนไหว หวังให้เธอนั้นเป็นเหมือนเดิม

ต้องทุกข์ต้องทนเท่าไหร่ เจ็บแค่ไหนก็ขอรักเธอ

ก็ปล่อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่า ที่ต้องยอมเสียเธอไป
ได้ยืนข้างเธอก็ดีแค่ไหน แม้เจ็บช้ำเจียนตายก็ยอม
อยู่อย่างงมงายกับรักของเธอ ไม่ยอมฟังเรื่องราวใดๆ
ใครเตือนไม่เคยจะสนอะไร จะให้ฉันทำยังไงก็หัวใจมันรักแต่เธอ

ปลายทางอาจยังไม่รู้ อาจดูแสนไกล
คอยบอกตัวเองเอาไว้ จะช้ำเพียงใดจะยอมรับมัน

ต้องทุกข์ต้องทนเท่าไหร่ เจ็บแค่ไหนก็ขอรักเธอ

ก็ปล่อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่า ที่ต้องยอมเสียเธอไป
ได้ยืนข้างเธอก็ดีแค่ไหน แม้เจ็บช้ำเจียนตายก็ยอม
อยู่อย่างงมงายกับรักของเธอ ไม่ยอมฟังเรื่องราวใดๆ
ใครเตือนไม่เคยจะสนอะไร จะให้ฉันทำยังไงก็หัวใจมันรักแต่เธอ

ก็ปล่อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่า ที่ต้องยอมเสียเธอไป
ได้ยืนข้างเธอก็ดีแค่ไหน แม้เจ็บช้ำเจียนตายก็ยอม
อยู่อย่างงมงายกับรักของเธอ ไม่ยอมฟังเรื่องราวใดๆ
ใครเตือนไม่เคยจะสนอะไร จะให้ฉันทำยังไงก็หัวใจมันรักแต่เธอ