Lyricist: -   Composer: -

เจ้า อย่า ผลักไส เตียงหนุนอุ่นไอ
น้องเคยให้พี่หนุนตักนอน
...แล้ว ไฉนคืนนี้กลับงอน
ขอเพียงตักเจ้าหนุนอุ่นนอน
เนื้อเจ้าอ่อนนอนหนุนจนสาง
...แก้ว ตา อย่าอาย เคียงชิดติดกาย
น้องเบนบ่ายไฉนเล่านาง
...หอม แก้มสาวไม่สิ้นกลิ่นจาง
หอมทรวงเจ้าอวลเคล้ากลิ่นปราง
หอมไม่สร่างจุมพิตติดใจ
...ทรวงละมุน หนุนเนื้อนวล ครวญอ้อน
อย่าด่วน ตัดรอน หนุนนอนไม่ช้ำเท่าไร
คืนอำลา สัญญาให้น้องแน่ใจ
เจ้าทำหวง ตัวไปได้ เห็นใจพี่เถิดแก้วตา
...ก่อน พราก จากไป พี่ขอถอดใจ
ไว้จนกว่าจะย้อนกลับมา
...ขอ ฝากฝังความหลังก่อนลา
น้องจงโปรดได้คิดเมตตา
น้องจงอย่าให้พี่ผิดหวัง
...ก่อน พราก จากไป พี่ขอถอดใจ
ไว้จนกว่าจะย้อนกลับมา
...ขอ ฝากฝังความหลังก่อนลา
น้องจงโปรดได้คิดเมตตา
น้องจงอย่าให้พี่ผิดหวัง

คืนอำลา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เจ้า อย่า ผลักไส เตียงหนุนอุ่นไอ
น้องเคยให้พี่หนุนตักนอน
...แล้ว ไฉนคืนนี้กลับงอน
ขอเพียงตักเจ้าหนุนอุ่นนอน
เนื้อเจ้าอ่อนนอนหนุนจนสาง
...แก้ว ตา อย่าอาย เคียงชิดติดกาย
น้องเบนบ่ายไฉนเล่านาง
...หอม แก้มสาวไม่สิ้นกลิ่นจาง
หอมทรวงเจ้าอวลเคล้ากลิ่นปราง
หอมไม่สร่างจุมพิตติดใจ
...ทรวงละมุน หนุนเนื้อนวล ครวญอ้อน
อย่าด่วน ตัดรอน หนุนนอนไม่ช้ำเท่าไร
คืนอำลา สัญญาให้น้องแน่ใจ
เจ้าทำหวง ตัวไปได้ เห็นใจพี่เถิดแก้วตา
...ก่อน พราก จากไป พี่ขอถอดใจ
ไว้จนกว่าจะย้อนกลับมา
...ขอ ฝากฝังความหลังก่อนลา
น้องจงโปรดได้คิดเมตตา
น้องจงอย่าให้พี่ผิดหวัง
...ก่อน พราก จากไป พี่ขอถอดใจ
ไว้จนกว่าจะย้อนกลับมา
...ขอ ฝากฝังความหลังก่อนลา
น้องจงโปรดได้คิดเมตตา
น้องจงอย่าให้พี่ผิดหวัง