Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาต่อกันที่สูตรคูณแม่ 5 กันเลยค่า
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

5 คูณ 1 เป็น 5
5 คูณ 2 ก็เป็น 10
5 คูณ 3 เป็น 15
5 คูณ 4 เป็น 20
5 คูณ 5 เป็น 25
5 คูณ 6 เป็น 30
5 คูณ 7 เป็น 35
5 คูณ 8 เป็น 40
5 คูณ 9 เป็น 45
5 คูณ 10 เป็น 50
5 คูณ 11 เป็น 55
5 คูณ 12 เป็น 60

สูตรคูณแม่, Pt. 5

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาต่อกันที่สูตรคูณแม่ 5 กันเลยค่า
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

5 คูณ 1 เป็น 5
5 คูณ 2 ก็เป็น 10
5 คูณ 3 เป็น 15
5 คูณ 4 เป็น 20
5 คูณ 5 เป็น 25
5 คูณ 6 เป็น 30
5 คูณ 7 เป็น 35
5 คูณ 8 เป็น 40
5 คูณ 9 เป็น 45
5 คูณ 10 เป็น 50
5 คูณ 11 เป็น 55
5 คูณ 12 เป็น 60